Nabożeństwo Majowe

Nabożeństwa majowe – historia i tradycje

Maj jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym Maryi. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, niezwykle popularne są w tym czasie nabożeństwa majowe. Nam kojarzą się one z małymi kapliczkami skrytymi w bzach lub wiejskimi kościołkami, skąd szeroko po okolicy niosła się majowa pieśń ku czci Najświętszej Panienki. Początkowo sądzono, że nabożeństwa majowe zaczęto odmawiać w XVIII w. Tymczasem badania mariologów wykazały, że były one znane dużo wcześniej, i to właśnie na Wschodzie.
Dlaczego właśnie maj?
Po pierwsze dlatego, że najpiękniejszy w roku.
Po drugie – wiosną ludziom przychodzą do głowy różne, czasem mało zbożne pomysły, więc w średniowieczu wykoncypowano, iż wiosną należy skierować uwagę człowieka ku rzeczom wyższym..
Pierwszym, który nazwał Maryję Królową Wiosny, względnie zapoczątkowany już zwyczaj rozszerzył, był podobno król hiszpański Alfons X (1239-84). Wielkim propagatorem nabożeństwa majowego na zachodzie Europy był bł. Henryk Suzo (zm. w 1365 r.), który podobno codziennie wyplatał wianki z róż i ozdabiał statuę Maryi na chórze zakonnym. Następnie długo leżał przed figurą, która w sposób cudowny okazywała mu swoją miłość. Dane mu było nawet raz ujrzeć chóry aniołów śpiewające na cześć Maryi. Odtąd zakonnik starał się powtarzać zasłyszane melodie. Innym razem posłyszał w maju, jak w niebie duchy czyste śpiewały swej Królowej Jej ulubiony hymn – Magnificat.
W XV i XVI w. nabożeństwo majowe znano już w Ameryce Środkowej, a potem i Południowej. W początkach XVII w. nabożeństwo to przyjęło się u dominikanów włoskich. Głównym i największym apostołem nabożeństwa majowego był w XVIII w. jezuita Alfons Muzzarelli, który nawet wymodlił sobie śmierć w maju. Dzięki gorliwości tego zakonnika Pius VII wydał bullę o nabożeństwie majowym, ubogacając je odpustem zupełnym. Od tego czasu zaczyna się niesłychanie szybki rozwój nabożeństwa majowego na całym świecie. Oprócz Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Francji obejmuje ono Szwajcarię, Niemcy, Austrię, Węgry, Polskę, Czechy, Irlandię, Stany Zjednoczone, Meksyk, Chiny i Australię.
W Polsce nabożeństwo majowe po raz pierwszy publicznie odprawiono w 1837 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, zaraz potem trafiło ono do Krakowa i na Jasną Górę oraz do kilku innych kościołów. W ciągu następnych 30 lat nabożeństwem majowym modliła się cała Polska.
Obecnie do każdego dnia nabożeństwa majowego publicznie odprawianego przywiązany jest odpust 7 lat. Za uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Kto nie ma możności uczestniczenia w publicznym nabożeństwie, może zyskać odpust 5 lat za każdy dzień i odpust zupełny za cały miesiąc, prywatnie je odprawiając.

Nabożeństwa majowe w parafii Żywiec Sporysz codziennie o godz. 17.30.
* Litania Loretańska
* Czytanka o objawieniach fatimskich
* Komunia św. dla tych, którzy nie mogą zostać na Mszę św.
* Obrazki dla dzieci, uczestników nabożeństwa

Ks. Adam


MARYJNA PIĘŚŃ  MAJOWA

Małe kapliczki licznie rozsiane
W majowy wieczór znów rozśpiewane
To stary zwyczaj w miesiącu maju
Od dawnych czasów tu w naszym kraju
Maryjnej pieśni dźwięki się niosą
Gdzieś tam wysoko hen, ku niebiosom
Na polach welon mgły już się ścielę
Tu pieśń rozbrzmiewa niczym w kościele
Matka Najświętsza, Polski Królowa
Niech w swej opiece nasz kraj zachowa
Król Jan Kazimierz składał Jej śluby
A naród prosił….. broń nas od zguby
Od nieszczęść, wojen i wszelkiej klęski
Odtąd wychodził zawsze zwycięski
Czy to z rozbiorów, wrogiej nawały
Pod Twą opieką dziś znów jest cały
Czy też gdy wrogie chordy ze wschodu
Prą, by zniweczyć wolność narodu
Żołnierzom dałaś niezwykłe męstwo
I Cud nad Wisłą, nasze zwycięstwo
Dziś Cię prosimy Matuchno droga
Wspieraj nas nadal, prowadź do Boga
Niech wiara Ojców tu pozostanie
W majowej pieśni przyjm to błaganie