Program Rekolekcji Jubileuszu 50-lecia parafii

Czwartek 23.11.2017r. „Przez krzyż do chwały”

godz.  8.00 – 9.00 –   Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi

9.00 –  Msza z kazaniem rekolekcyjnym

17.00- 18.00 –  Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi

18.00 –  Poświęcenie krzyża na frontonie kościoła i Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

19.00 – Litania do Chrystusa Króla

Piątek 24.11.2017r.  „Przez świętych do świętości”

godz.  8.00 – 9.00 –   Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi

9.00 –  Msza z kazaniem rekolekcyjnym

17.00- 18.00 –  Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi

18.00 –  Wprowadzenie relikwii św. Jana z Dukli do kościoła i Msza z kazaniem rekolekcyjnym

19.00 – Litania do Chrystusa Króla i okazja do ucałowania relikwii

Sobota 24.11.2017r. „ Z Maryją wielbimy Chrystusa Króla”

godz.  8.00 – 9.00 –   Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi

9.00 –  Msza z kazaniem dla starszych, chorych i błogosławieństwem indywidualnym  Najśw. Sakramentem

10.00 –  Akt zawierzenia Chrystusowi Królowi oraz wręczenie pamiątkowych obrazków Jubileuszu

11.00 – 12.00 –  Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi

12.00 –   Msza św. dla dzieci i młodzieży z kazaniem i błogosławieństwem Najśw. Sakramentem

13.00 –  Akt zawierzenia dzieci i młodzieży Chrystusowi Królowi oraz wręczenie  pamiątkowych obrazków Jubileuszu

15.00- 18.00 –  Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi

18.00 –  Uroczysta Msza św. z nieszporami i procesją światła wokół kościoła, śpiewana litania do Chrystusa Króla z Aktem zawierzenia  rodzin  Chrystusowi  Królowi, oraz wręczenie pamiątkowych obrazków Jubileuszu, oraz dyplomy wdzięczności  dla zasłużonych budowniczych i dobroczyńców parafii. ( składka na tacę przeznaczona będzie na działalność duszpasterską ojca rekolekcjonisty)

Niedziela 26.11.2017r.  „Te Deum Laudamus – Na większą chwałę Bogu”

6.30 –     Msza św. z kazaniem jubileuszowym

8.00  –    Msza św. z kazaniem jubileuszowym

9.30  –    Msza św. z kazaniem jubileuszowym

10.30  –    Koncert powitalny Żywieckiej orkiestry

11.00  –    Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp Tadeusza Rakoczego w  asyście  kapłanów rodaków, kapłanów, którzy pracowali w parafii i  kapłanów z Dekanatu Wystawienie Najśw. Sakramentu, litania do Chrystusa Króla,

Akt zawierzenia  parafii Chrystusowi Królowi

12.30 –     Przemarsz w asyście Orkiestry i Zespołu Regionalnego Żywczanie na wspólny  poczęstunek do Ośrodka „ Dębina” ul. Kopernika (naprzeciw kościoła)

13.00 –     Pokazy sztuk walki Żywieckiej Chorągwi Rycerskiej

13.30 –      Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

Wręczenie dyplomów wdzięczności i medali pamiątkowych dla zasłużonych budowniczych i dobrodziejów parafii

14.30        Koncert Zespołu Regionalnego „Żywczanie”

17.00-  18.00 –      Koncert Uwielbienia grup modlitewno ewangelizacyjnych w kościele  parafialnym

18.00 –      Msza św. z kazaniem jubileuszowym 

     Wdzięczni Bogu Wszechmogącemu, ludziom, którzy nas poprzedzili i tym, którzy nie ustają w trosce o tę świątynię – kapłanom, budowniczym, dobroczyńcom, wiernym i sympatykom parafii Chrystusa Króla  w Żywcu Sporyszu. Zapraszam wszystkich na jubileusz naszej parafii.

Ks. Adam Hopciaś, proboszcz