Otwarcie Klubu Seniora

UROCZYSTE  OTWARCIE  KLUBU SENIORA

W ŻYWCU SPORYSZU przy ul. Sporyskiej 37

 

W poniedziałek 29 stycznia 2018 r.  na godz. 12.00 Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor zaprosił mieszkańców dzielnicy Sporysz na uroczyste otwarcie Klubu Seniora.

Projekt utworzenia Klubu Seniora w MCK- Klub Środowiskowy „Globik” w Żywcu został dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego SENIOR +  na lata 2015-2020( edycja 2017).

W uroczystościach uczestniczyli;

–  proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla – ks. Adam Hopciaś

–  wicewojewoda śląski – p. Jan Chrząszcz

–  Starosta Żywiecki p. Andrzej Kalata

–  Burmistrz Miasta Żywca p. Antoni Szlagor wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej, wiceburmistrzem Markiem Czulem i radnymi

–  licznie zebrani mieszkańcy Sporysza

–  przedstawiciele mediów

Proboszcz , ks. Adam Hopciaś dokonał uroczystego poświęcenia wyremontowanej placówki, która ma służyć integracji osób starszych w naszej dzielnicy.

Następnie po przemówieniach zaproszonych gości Burmistrz wraz z mieszkańcami dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. Uroczystość uświetnił występ chóru „Akord” z Żywca. Zaprezentowano również dorobek artystyczny rzeźby i płaskorzeźby w kamieniu p. Leszka Cieślika, uczestnika wystaw międzynarodowych i krajowych, laureata licznych konkursów, mieszkańca Sporysza. Swoje wspomnienia z dzieciństwa i młodości w tym Klubie dawniej zwanym „ Corkiem” przedstawiła poeta i gawędziarka ludowa, p. Waleria Prochownik, również sporyszanka. Napisała również specjalną piosenkę na uroczystość otwarcia Klubu Seniora, którą wykonały panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Po części oficjalnej dla wszystkich zaproszonych czekał bogato zastawiony stół, który przygotowała kierownik „ Globika” p. Jolanta Ostrowska oraz panie ze Stowarzyszenia „Żywiecki Klub Amazonek” działający przy Klubie „ Śrubka”

KLUB SENIORA przy ul. Sporyskiej 37 serdecznie zaprasza w godz. 16.00 – 20.00 na zajęcia dla seniorów;

– gimnastyka 60+

– taniec urzytkowy60+

– tenis stołowy 60 +

– okolicznościowe wykłady tematyczne

– spotkania integracyjne seniorów z młodszym pokoleniem

 

                                                                             Opracowała; Irena Wydra

 

W SOBOTĘ 10 LUTEGO GODZ. 16.00 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE „ OSTATKI”