Telegram od misjonarzy do parafian

Czcigodni Księże Proboszczu, drodzy Współbracia Kapłani, ukochani Parafianie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pragniemy skierować do Was te kilka słów zachęty odnośnie Renowacji Misji Świętych, które będziemy przeżywali w parafii.

Misje Święte, to wydarzenie największej rangi w duchowym życiu Parafii. Przeprowadza się je raz na dekadę, czyli raz na 10 lat, a niejednokrotnie i rzadziej. Mają one swoją określoną strukturę i program. Rekolekcje z reguły przygotowują człowieka do głębszego przeżycia jakiegoś wydarzenia religijnego np. świąt, odpustu, lub przyjęcia sakramentów świętych. Dwa lata temu przeżywaliśmy wspólne te szczególne chwile. Nadszedł czas by zobaczyć owoce działania Ducha św. i odnowić to co uległo zapomnieniu, wzmocnić to co uległo osłabieniu, zachęcić tych, którym zabrakło wytrwałości, prowadzić do ponownego uznania Chrystusa naszym Panem i Bogiem.

Ze swojej strony, jako misjonarze włączyliśmy Was w nasze modlitwy zakonne i kapłańskie. W intencji Waszej parafii i Waszych rodzin odprawianych jest także wiele Mszy Świętych. Przez cały miesiąc  modliliśmy się za waszych zmarłych parafian, codziennie odprawialiśmy Mszę Świętą w intencji żywych członków Waszych rodzin.  Na każdą Mszę Świętą zapraszaliśmy i nadal zapraszamy waszych Aniołów Stróżów, by zebrali dobro z Waszych rodzin i złożyli na ołtarzu. Modlimy się prosząc Pana Boga, by Wasi zmarli przodkowie wspomagali nas w odnowieniu wiary w waszych rodzinach, wielu z nich to święci i błogosławieni.

Ludzie coraz częściej cofają się w wierze do czasu sprzed objawienia i zaczynają wierzyć po swojemu, negują poszczególne przykazania lub traktują je wybiórczo. W parlamentach świata przegłosowują i usuwają prawa Boże, wprowadzając na ich miejsce prawa bezbożne. Jest to całkowicie sprzeczne z Objawieniem Bożym i może ściągnąć na cale narody nie błogosławieństwo a przekleństwo.

Żyjąc w tym chorym świecie, musimy na nowo przeżyć doświadczenie prawdziwej chrześcijańskiej wiary i uświadomić sobie, że My, Chrześcijanie Katolicy, wierzymy nie tylko w Boga, ale że przyjęliśmy za prawdę, iż Bóg przemówił do człowieka i My zawierzyliśmy Jego Słowom. Że w świetle wiary dał nam zrozumienie Swojej Tajemnicy, świata i sensu ludzkiego życia, cierpienia i śmierci, problemu zła i grzechu. To On, Stwórca wszystkiego, rozpostarł przed nami wspaniałą perspektywę życia wiecznego zapraszając nas do Swojego Królestwa. Jest to perspektywa życia, które już nigdy nie będzie miało końca. To ten Bóg przemówił do nas ostatecznie przez Swojego Syna, który z wysokości Krzyża wyznał ludzkości miłość do końca. Moc tego krzyża włożył w ręce swoich uczniów, którym zagwarantował, że jeśli uwierzą w jego imię, to całe piekło będzie zwyciężone.

W oczekiwaniu na ten święty czas Renowacje Misji Świętych wszystko składam w serce Niepokalanej i Świętego Józefa, opiekuna Kościoła. Z darem modlitwy;

Zachariasz Polak OFM i ks. Włodzimierz Krywecki