Wspólnota DAMASZEK na Ewangelizacji Beskidów

Po raz przedostatni żywieckie wspólnoty ewangelizacyjne zaprosiły na górskie spotkanie 6. Ewangelizacji w Beskidach . Tym razem nasza parafialna wspólnota „Damaszek” wraz z ks. Adrianem, zaprosiła na Halę Rycerzową. Tu w samo południe ks. Adrian, wraz z ks. Piotrem Rutkowskim – pochodzącym z Żywca księdzem archidiecezji częstochowskiej – sprawował Mszę św., która jest głównym wydarzeniem sobotnich, beskidzkich spotkań.

– Nazwa Rycerzowa jest związana z nazwą miejscowości Rycerka – a ta pewnie ma coś wspólnego z rycerzami – rozpoczął spotkanie ks. A. Trzopek. – Pewnie niejeden z nas chciał być rycerzem, kiedy był dzieckiem. I tak się składa, że w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o dzieciach – że je bardzo kocha, błogosławi i gromadzi je – więc poczujmy się, jak te dzieci na Rycerzowej: z naszymi ambitnymi celami, planami i powierzmy je ufnie Chrystusowi, prosząc Go o błogosławieństwo. Jesteśmy bliżej Niego nie przez to, że jesteśmy bliżej nieba fizycznie, ale przez to, że jesteśmy na Mszy św., podczas której On jest szczególnie obecny.

Podczas kazania natomiast ks. P. Rutkowski powiązał głoszenie Dobrej Nowiny na beskidzkich szczytach ze znaczeniem gór w historii ludzi Starego i Nowego Testamentu. Nadmienił, że w tekstach Pisma św. góry i pagórki pojawiają się około 500 razy, jako symbol duchowy. – Góry zawsze były symbolem spotkania z Bogiem – mówił ks. Piotr, przywołując przykłady z Nowego Testamentu związane z Jezusem, m.in. Górę Błogosławieństw, kiedy Jezus mówił tłumom kim są ludzie szczęśliwi, wymieniając ich kolejno: ubodzy w duchu, którzy płaczą, cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. Na górze Jezus toczył walkę z szatanem, na górze nauczał, na górze przemienił się wobec Apostołów, z Góry Oliwnej wstąpił do nieba – widzimy jak ważne miejsce stanowią góry .

Zauważmy, że te teksty są niezwykle aktualne – mówił duszpasterz, odwołując się również do słów Ewangelii: Jeśli się nie staniecie jak dzieci nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. – Tu chodzi o taką dziecięcą ufność: wierzę, że Pan jest obecny, że podążam ku Niemu, aby się z Nim kiedyś zjednoczyć – mówił duszpasterz, dodając: – Na górze Jezus toczył walkę z szatanem, na górze nauczał, na górze przemienił się wobec Apostołów, z Góry Oliwnej wstąpił do nieba – widzimy jak ważne miejsce stanowią góry i dziękujmy Panu Bogu że możemy tutaj żyć, mieszkać, pracować i dzielić się tym, co posiadamy. Przeżywając tę Eucharystię, bądźmy niosącymi Chrystusa tym, którzy zostali w dolinach, bo przez tę Mszę św. stajemy się szczególnie napełnieni mocą Chrystusa. Na zakończenie Mszy św. jak co tydzień, jej uczestnicy modlili się z wyciągniętym rękami o błogosławieństwo dla mieszkańców czterech stroń świata.

Dziękujemy naszej Wspólnocie za piękną organizację, obecność, śpiew i modlitwę. Chwała Panu. Równocześnie zapraszamy do wstąpienia w jej szeregi. Spotkania Damaszkowej wspólnoty już od września w każdą 2 i 4 środę miesiąca bezpośrednio po Mszy wieczornej o 18.00! Równocześnie już teraz zapraszamy na Msze Św. z modlitwą o uzdrowienia które ponownie od września w każdy 3 piątek miesiąca o 17:45. Do zobaczenia!