Dzień Nauczyciela

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI  I WYCHOWAWCÓW Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

A.D. 14.10. 2018

Dzień Edukacji Narodowej to doroczne święto, które uświadamia nam wszystkim ogromną wartość, jaką stanowi edukacja oraz ukazuje szczególną misję polegającą na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości.

Z tej wspaniałej okazji Wszystkim Pracowników Szkół i Placówek oświatowych kieruje słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego powołania kształcenia i wychowywania dzieci oraz młodzieży.

To dzięki waszej nauczycielskiej służbie dzieci i młodzież mają szansę, aby rozwinąć i wzmocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła oraz umiejętność opowiadania się po stronie prawdy i autentycznego piękna. To właśnie Wy, poprzez słowo i przykład osobisty, jesteście dla uczniów światłem, które oświetla im drogi przyszłości.

W dniu Waszego Święta proszę przyjąć z serca płynące życzenia;                              Życzę, aby Najwyższy Nauczyciel – Jezus Chrystus obdarzał Was swoim błogosławieństwem, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy i katechety przyniosła efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budujecie fundamenty polskiego jutra.

Proszę przyjąć także szczere życzenia: zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech Pan Bóg Wszystkim obficie błogosławi.

 

                                                                                        Ks. Adam Hopciaś

Proboszcz