Ogłoszenia – 28.10.2018

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego.

 • Dziś w ostatnią niedzielę października przeżywamy Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego. W modlitwach wspominamy wszystkich budowniczych tej świątyni z Ks. kan. Zdzisławem Dzidkiem na czele. Uczyńmy wszystko, by zarówno ta materialna świątynia jak i duchowe świątynie naszych serc zawsze były piękne, czyste i przynosiły Bogu chwałę. Dziś również dzień imieniem Ks. bp. seniora Tadeusza Rakoczego. Modlitwą wspieramy biskupa w jego dalszej posłudze Kościołowi.
 • Dziękujemy wszystkim za zeszłotygodniową składkę inwestycyjną i misyjną Zebrano 8240 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o wystrój jak i posługę w tej świątyni i kaplicy za mostem. Bóg zapłać panu kościelnemu i panu organiście, pani dekoratorce i pani sprzątaczce. Wszystkim grupom duszpasterskim i modlitewnym za zaangażowanie, by ta świątynia wypełniała się Ludem Bożym.
 • W czwartek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w każdą niedzielę. Dodatkowa Msza św. na cmentarzu w Żywcu o godz. 15.00 w intencji wszystkich zmarłych parafian.
 • W piątek, 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 6.30, 7.00 i 18.00.
 • Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać;
  – od uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga, modlitwy w intencji Ojca Świętego, przyjęcie łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii świętej, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu;
  – w dniach od 1-8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się, choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. Ze spowiedzi skorzystajmy w czasie nabożeństw różańcowych.
 • W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca . W piątek Msza św. w kaplicy za mostem o godz. 7.00. Od godz. 8.00 odwiedzimy chorych w domach z posługą sakramentalną. Okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 17.00. W sobotę godzinki ku czci Matki Bożej o godz. 6.10, a nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z modlitwą różańcową za zmarłych o godz. 17.00.
 • Nabożeństwa różańcowe codziennie w kościele o godz. 17.30. W środę 31 października na ostatnim nabożeństwie różańcowym dla dzieci, które tak pięknie uczestniczyły w tych nabożeństwach przygotowane są nagrody. Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział i świadectwo wiary młodego sporyskiego Kościoła.
 • W zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe. W intencji wypominanych w wypominkach rocznych modlić się będziemy w każdą niedzielę przed Mszami o godz. 8.00, 9.30 i w kaplicy o godz. 7.30. W intencji wypominanych będą również odprawiane Msze św. w każdą pierwszą niedziele miesiąca o godz. 18.00. Za wypominanych w wypominkach jednorazowych modlić się będziemy odmawiając różaniec przed Mszą wieczorną w listopadzie.
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia u ministrantów;
  „Gość Niedzielny”,, Niedziela” „Źródło” i nasze parafialne „Królowanie”. W zakrystii są do nabycia kalendarze rolnicze.