Plan Rekolekcji przed Odpustem

ŚRODA 21.11

godz. 17.30 Różaniec do 7 boleści Matki Bożej

godz. 18.00 Msza św. z kazaniem ogólnym dla wszystkich

godz. 19.00 Nauka stanowa dla kobiet

CZWARTEK 22.11

godz. 17.30 Różaniec do 7 boleści Matki Bożej

godz. 18.00 Msza św. z kazaniem ogólnym dla wszystkich

godz.19.00  Nauka stanowa dla mężczyzn

PIĄTEK 23.11

godz. 17.30 Różaniec do 7 boleści Matki Bożej

godz. 18.00 Msza św. z kazaniem ogólnym dla wszystkich

godz. 19.00 Nauka stanowa dla młodzieży: szkól średnich, kl. VIII i III Gim. oraz  młodzieży pracującej

SOBOTA 24.11 – DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW.

 godz. 8.00 do 9,00 –  Spowiedź św. dla dorosłych, starszych i chorych

godz. 9.00   Msza św. dla chorych i starszych z kazaniem ogólnym, sakramentem Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem rekolekcyjnym

godz.10.30 do 11.30 –  Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży.

godz.11.30   Msza św. dla dzieci z nauką rekolekcyjną i błogosławieństwem rekolekcyjnym.

godz.11.30 – 15.00 przerwa w spowiedzi

godz.15.00 do 18.00 Spowiedź św. z przerwą od 16.30 do 17.00

godz.18.00   Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich kończąca rekolekcje z błogosławieństwem rekolekcyjnym!!!!!!

Rekolekcje poprowadzi ks. Grzegorz Kamiński MSF

 W sobotę na zakończenie rekolekcji będzie zbierana ofiara na tace na duszpasterstwo Apostolstwa Chorych przy klasztorze Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w  Górce Klasztornej.

„Dobrze żyć – to wiele. Dobrze umrzeć – to wszystko”.