Europie końca wieku

pamięci bohaterów 1920 r.


Śpisz dziś spokojnie, oddychasz głęboko
Po dniu dostatnim, pogoni za zyskiem.
Europo lat schyłku, ludów cmentarzyskiem
Staniesz się wkrótce, zmurszała opoko.
Cywilizacji śmierci budujesz pomniki,
Nazywając miłością popędu spełnienia.
Obłudą usypiając wyrzuty sumienia,
Twoich dzieci i starców, zabijanych krzykiem.
A tu na małym wzgórku śpią bohaterowie,
Powołani swym życiem zatrzymać nawałę.
Ratując wolność twoją, kulturę i mowę
Przed hordami ze Wschodu, legli pod Ossowem.
Europo lat schyłku, jak im oddasz chwałę?
Jaką postawą godną im dzisiaj odpowiesz?                                           

KRZYSZTOF RUDZIŃSKI