Ogłoszenia – 24.11.2019 r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Odpust parafialny

1.         Dziś nasz wspólnota parafialna przeżywa uroczystość odpustową ku czci Chrystusa Króla, a zarazem jubileusz 40-lecia kapłaństwa rodaka, ks. Franciszka Wróbla. O godz. 17.00 w kościele koncert uwielbienia Chrystusa Króla przygotowany przez wspólnotę „Damaszek”.
            Dziś można uzyskać odpust zupełny, odmawiając Akt Poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi, oraz spełniając zwykła warunki odpustu takie jak stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji Ojca świętego.
            Materialną pamiątką dzisiejszego odpustu są piernikowe korony. Dochód ze sprzedaży zasili konto Akcji Katolickiej która gromadzi środki na działalność charytatywną w parafii.

2.         W środę przed Mszą wieczorną nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcamy do składania próśb i podziękowań za przyczyną Maryi.

3.         W czwartek przed Mszą wieczorną nowenna do Chrystusa Króla patrona naszego Kościoła i parafii.

4.         W sobotę, 30 listopada przypada święto św. Andrzeja, apostoła.

5.         W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent, nowy rok liturgiczny w Kościele. Hasłem całego roku duszpasterskiego jest „Eucharystia jako wielka tajemnica wiary”. Składka przeznaczona będzie na potrzeby diecezji.

6.         Bóg zapłać wszystkim za liczny udział w rekolekcjach przed odpustem parafialnym i za złożone ofiary na potrzeby duszpasterstwa księży Salezjanów w Wiśle. Bóg zapłać za zeszłotygodniową składkę inwestycyjną. Zebrano 6 850 zł.

7.         Od przyszłej niedzieli członkowie Akcji Katolickiej będą pod chórem, rozprowadzać świece wigilijne, a p. organista i p. kościelny poświęcone opłatki. Zachęcamy do nabywania u nich świec i opłatków a przez to wspierania inicjatyw duszpastersko-charytatywnych podejmowanych w naszej  parafii.

8.         Niech Chrystus Król, błogosławi hojnie wszystkim parafianom i gościom i króluje w sercach i rodzinach, oraz w naszej Ojczyźnie i całym wszechświecie.


Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków.

Amen.

Ps.      Za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
1) spowiedź sakramentalna;
2) Komunia św.;
3) modlitwa w intencji Papieża*

* Chodzi o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.