Opłatki

         Już dawno zanikła w naszej parafii zwyczaj chodzenia kościelnego i organisty z opłatkami po naszych domach. Opłatki poświęcone przez kapłana w I niedzielę można zaopatrywać się przy wejściu do naszego kościoła u pracowników służby kościelnej (kościelny, organista). Zakupiony na straganach czy w stoiskach kiermaszów świątecznych też są ważne. Nabywane w parafii symbolizują nasze poczucie wspólnoty, podkreślają więź, jaką odczuwany do Wielkiej Rodziny Wspólnoty Parafialnej i są formą zapłaty, podziękowania pracownikom służby kościelnej za ich wierną służbę dla dobra naszego w kościele. Dlatego opłatki nie mają określonej ceny. Podobnie jak przy świecach są darem serca, są wartością niewymierną.

x.AH