Rok liturgiczny

Dziś – pierwsza Niedziela Adwentu – rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny.

Dawniej rozpoczynano go 1 marca, według dawnej rachuby czasu, sprzed reformy kalendarza Juliusza Cezara. W Skandynawii i Niemczech aż do XIV wieku Rok Liturgiczny zaczynał się w Boże Narodzenie, zaś we Włoszech – 25 marca, w uroczystość Zwiastowania NMP, czyli początku ziemskiego życia Chrystusa. We Francji Rok Liturgiczny inaugurowała Niedziela Wielkanocna. Dopiero w XI wieku zaczęto upowszechniać idee rozpoczęcia Roku Liturgicznego w I Niedziele Adwentu.

         Od dzisiaj w formularzu czytań Mszalnych posługujemy się w niedziele tzw. rokiem A, a w dni powszednie rokiem II.

x.AH