Świece Caritas

        Od dzisiaj można nabyć przy wejściu do naszego kościoła świece Caritas Polska. Świece opatrzone są świątecznym religijnym wizerunkiem i mogą posłużyć, jako dekoracja stołu wigilijnego – znak naszej duchowej łączności i wspólnoty z wszystkimi cierpiącymi, samotnymi, biednymi, nieszczęśliwymi czy poszkodowanymi przez los.

         Na pewno w wielu domach są jeszcze podobne świece z ubiegłego roku. Nie chodzi tu jedynie o posiadanie świecy, ale o znak światła Bożego, które rozświetla przed naszymi oczyma horyzonty biedy które w codzienności nie dostrzegamy. Są też jako cegiełki, z których dochód przeznaczony jest na pomoc najbiedniejszym starszym ludziom, rodzinom najuboższym. Dlatego te świece nie mają określonej ceny. Biorąc je składamy datek, który jest darem serca, a nie kalkulacją rozumu.

         Świece Caritas w naszej parafii rozprowadzają członkowie Akcji Katolickiej, którzy współtworzą też grupę wsparcia charytatywnej pomocy dla proboszcza parafii. Należy zaznaczyć że świece Caritas rozprowadzają wśród swych wiernych inne kościoły chrześcijańskie i wspólnoty różnych wyznań.

         Wspierajmy to Boże dzieło pomagania bo tak nakazuje nasze chrześcijańskie życia, które rozkwita gdy się dzieli, żyje gdy umiera (umiera egoizm, a rodzi się przyjaźń).

x.AH