Podziękowanie

         Płynące z serca podziękowania wobec wszystkich parafian i gości za liczny udział w odpuście parafialnym na wszystkich Mszach świętych. Szczególne słowa wdzięczności wobec tak liczne zebranych kapłanów z dekanatu i okolicy, kapłanów rodaków, kapłanów seniorów. Kaznodziei ks. Stanisławowi Salawa. Jubilatowi ks. Franciszkowi Wróblowi. Podziękowania Asyście Żywieckiej na ręce p. Cecylii Słowik. Strażakom z OSP Sporysz z najmłodszymi duchami na ręce p. Mariusza Frukacz, paniom niosącym feretrony, panom niosącym sztandary i baldachim, asyście liturgicznej ołtarza na ręce opiekuna ks. Macieja Stoły, p. kościelnemu, p. organiście. Żywieckiej Orkiestrze Dętej na ręce kapelmistrza Szymona Piątka, członkom Akcji Katolickiej za rozprowadzenie piernikowych koron.

         Wszystkim niech Chrystus Król hojne rozdaje swe łaski i błogosławi przez następny rok.

x.AH