OBRZĘDY WIECZERZY WIGILIJNEJ

Wieczerza wigilijna ma charakter wybitnie religijny. Głębokie przeżycie dzisiejszego wieczoru zjednoczy naszą rodzinę i pozostawi najpiękniejsze wspomnienia na dalsze życie naszych najbliższych. Przeżywajmy ten wieczór bardziej duchowo.

Na centralnym miejscu w mieszkaniu ustawiamy żłóbek z Dzieciątkiem Jezus. Stół nakryty białym obrusem. Przyozdabiamy stół zielonym igliwiem i świeczkami, na centralnym miejscu kładziemy opłatek i otwartą księgę Ewangelii.

Na stół podajemy jedynie potrawy bezmięsne i napoje bezalkoholowe. Gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie, na znak gwiazdy betlejemskiej, rodzina gromadzi się wokół stołu wigilijnego. Jedno miejsce przy stole zostaje wolne, jako znak pamięci o bliskich zmarłych i o podróżnych, którzy niespodziewanie mogą zapukać do drzwi. Proponujemy następujące obrzędy wieczerzy wigilijnej, którym z reguły powinien przewodniczyć ojciec rodziny lub ze słusznych względów ktoś inny. Słowa modlitw odmawiamy powoli, z pobożnością, pamiętając o tym, że razem z nami zasiada do stołu sam Chrystus, przed wiekami jako Dziecię Boże złożony na sianie.

Modlitwy

P. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

W. Amen.

P. Czyta się fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa Chrystusa (Łk 2, 1-14)

W. Wspólna modlitwa „Ojcze nasz”

P. Panie Jezu Chryste, który rodząc się jako Dziecię uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszym domu i zajmij z nami miejsce przy stole, błogosławiąc te dary, które z Twej dobroci przygotowaliśmy na stół wigilijny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W. Wszyscy obecni łamią się opłatkiem, siadają życzenia i przekazują sobie znak miłości, przebaczenia i pokoju.

Ks. A.H.