Nowy program duszpasterski dla Kościoła

Zdarza się, że przychodzimy na Mszę Świętą z przyzwyczajenia, namówieni przez rodzinę lub przyjaciół, ale nie do końca wiemy, co się za tym kryje. Niecierpliwie spoglądamy na zegarek, podczas kazania myślimy o planach na wakacje, a wszystkie czytane przez księdza formuły wydają się być długie, niezrozumiałe i całkowicie oderwane od rzeczywistości. Co kryje się za tym wszystkim? W czym tak naprawdę uczestniczymy i co zrobić, żeby Eucharystia była czasem pogłębiania relacji z Bogiem?

Oto 10 faktów o Eucharystii, które mogą zupełnie zmienić twoje myślenie i pokazać, czym tak naprawdę jest Msza Święta:

1. Zjednoczenie z Bogiem

Moment przyjęcia Komunii Świętej prowadzi do pełnego zjednoczenia z Ciałem i Krwią Chrystusa. To czas, kiedy Bóg nas uświęca i włącza nas do rzeczywistości królestwa Bożego.

2. Bliska relacja z Jezusem

Tajemnica męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Jezusa przybliża nas do Niego i objawia nam niesamowitą siłę miłości i miłosierdzia.

3. Ożywienie

Częste uczestnictwo we Mszy Świętej daje nowe siły do codziennych zmagań, pokorę, wytrwałość i pokój serca, którego tak bardzo nam nieraz brakuje.

4. Zjednoczenie z Ciałem Chrystusa

Komunia Święta współtworzy wspólnoty, jednoczy, tworzy z nas Kościół, w którym jesteśmy braćmi i siostrami.

5. Świadomość ubóstwa

Eucharystia pokazuje nam, jak niewiele posiadamy, jak mało możemy uczynić bez Jezusa Jeśli obrzędów religijnych nie łączymy z uczynkami, to tym samym nie zanosimy obecności Jezusa dalej.

6. Oczyszczenie z grzechów lekkich

Komunii Świętej i wcześniejsza spowiedź powszechna usuwają nasze grzechy lekkie. Jezus przychodzi ze swoją obecnością, miłością i miłosierdziem i czyni naszą duszę czystą.

7. Ochrona przed grzechem śmiertelnym

Komunia Święta ochrania nas przed popełnieniem grzechu śmiertelnego. Bliskość Jezusa wspomaga nasze działanie i prowadzi nas ku właściwie podjętym decyzjom.

8. Duchowe pocieszenie

Eucharystia, osobiste spotkanie z Jezusem, przynosi prawdziwe ukojenie i pocieszenie. Msza Święta i Komunia mogą stać się osobistym spotkaniem z Kimś, kto chce nas pocieszyć, dodać sił i ochoty do zmagania się z codziennymi problemami.

9. Centralny punkt naszego życia

Święty Augustyn powtarzał: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim miejscu”. Idąc za tą myślą, uczyńmy Boga głównym punktem odniesienia w naszym życiu.

10. Pojednanie

Msza Święta prowadzi do pojednania, ponieważ przychodzimy na nią razem ze swoimi słabościami, problemami, grzechami i chcemy je wszystkie oddać Panu Bogu i pozwolić się prowadzić.

x.ah