Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

23-29 luty 2020

Hasło: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach

            Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Prosimy o podjęcie w tym czasie różnych form modlitwy w tej intencji. W naszym kościele będziemy modlić się w tej intencji podczas Mszy św. o godz. 18.00.

23 lutego 2020 r. Niedziela – Ekspiacji za grzechy popełniane w naszej Ojczyźnie.

Adoracja Najświętszego Sakramentu od 12.00 -18.00.

Patronka dnia: Matka Boża, Królowa Polski

Intencja: Modlitwa za Naród Polski rozsiany po całym świecie, o wierność Ewangelii i Krzyżowi świętemu.

24 lutego 2020 r., Poniedziałek

Adoracja Najświętszego Sakramentu od 17.00 -18.00.

Patron dnia: Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński

Intencja: Modlitwa za rodziny, aby codzienna praktyka wspólnej modlitwy i życia sakramentalnego pomagała im wypełniać Śluby Jasnogórskie i wzrastać w wolności dzieci Bożych.

25 lutego 2020 r., Wtorek

Adoracja Najświętszego Sakramentu od 17.00 -18.00.

Patron dnia: Św. Stanisław Papczyński

Intencja: Modlitwa za nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby wierni prawu Bożemu z odwagą chronili dzieci i młodzież przed demoralizacją.

26 lutego 2020 r., Środa Popielcowa

Patron dnia: Św. Jan Chrzciciel

Intencja: Modlitwa za sprawujących władzę – za rząd, parlament i samorządy, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiali się demoralizacji społeczeństwa i terrorowi ideologicznej mniejszości.

27 lutego 2020 r., Czwartek po Popielcu

Patron dnia: Św. Jan Paweł II

Intencja: Modlitwa za kapłanów, członków życia konsekrowanego i seminarzystów, aby dając świadectwo życia wstrzemięźliwego, umacniali ludzi w drodze do Boga.

28 lutego 2020 r., Piątek po Popielcu

Droga krzyżowa o godz. 16.00 i 18.30(prowadzi AA i Al. Anon)

Patron dnia: Św. Maksymilian Maria Kolbe

Intencja: Modlitwa za grupy trzeźwościowe i wszystkich apostołów zatroskanych o trzeźwość, o ich ofiarne świadectwo i gorliwość.

29 lutego 2020 r., Sobota po Popielcu

Patroni dnia: Św. Franciszek i Hiacynta Marto

Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc w realizowaniu przyrzeczeń abstynenckich podjętych podczas I Komunii Świętej i bierzmowania.