Postanowienia na okres Wielkiego Postu

Z czego zrezygnuję w Wielkim Poście?

Zrezygnuj z narzekania … skoncentruj się na wdzięczności.

Zrezygnuj z pesymizmu … stawaj się optymistą.

Zrezygnuj z gorzkich sądów … myśl życzliwie.

Zrezygnuj z nadmiernej troski … zawierz Opatrzności Bożej.

Zrezygnuj ze zniechęcenia … bądź pełen nadziei.

Zrezygnuj z zawziętości … powróć do przebaczenia.

Zrezygnuj z nienawiści … odpłacaj dobrem za zło.

Zrezygnuj z negatywizmu … bądź pozytywny.

Zrezygnuj z gniewu … bądź cierpliwszy.

Zrezygnuj z małostkowości … stawaj się dojrzalszy.

Zrezygnuj ze smutku … raduj się pięknem, które jest wokół ciebie.

Zrezygnuj z zazdrości … módl się o ufność.

Zrezygnuj z obgadywania … kontroluj język.

Zrezygnuj z grzechu … wracaj do cnoty.

Zrezygnuj ze zrezygnowania … WYTRWAJ!!!

Wszystkim parafianom i gościom życzymy wytrwałości w postanowieniach wielkopostnych

Xah