Akt zawierzenia parafii Chrystusowi Królowi
w czasie  zagrożenia koronawirusem

            „ Święty Boże święty, mocny, święty i nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad naszą parafią i nad całym światem.”

            Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!

W czasie zalewającej świat pandemii koronawirusa niczym potop w czasach biblijnych oto my, parafianie – Żywca Sporysza stajemy przed Tobą, by uznając Twoje Panowanie i w pokorze serca prosić:

* Zwróć swe miłosierne oczy na nas i powstrzymaj epidemię, która zagraża życiu i zdrowiu tak wielu ludzi w naszej Ojczyźnie, w Europie i na świecie.

* Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.

* Chorym i cierpiącym daj nadzieję powrotu do zdrowia.

* Przebywających na kwarantannie obdarz siłą cierpliwego trwania.

* Spragnionym Eucharystii dozwól zakosztować słodyczy Komunii świętej, również tej duchowej, przyjmowanej w samotności kwarantanny.

* Szukającym prawdy otwórz oczy na Światłość świata, którą Ty jesteś.

* Wszystkim wierzącym i niewierzącym  pozwól właściwie odczytywać znaki czasu, jakie obecnie daje nam Boża Opatrzność.

* Zagubionym w życiu ukaż drogę wiodącą do nieba.

* Wątpiącym daj siłę wiary, która oprze się wszelkim burzom i zawieruchom dziejowym.

* Rządzącym daj mądrość i roztropność, zwłaszcza wtedy, gdy muszą podejmować trudne decyzje służące dobru naszej Ojczyzny.

* Lekarzy, pielęgniarki i całą służbę zdrowia obdarz łaską ofiarnego poświęcania się dla ratowania zdrowia i życia ich braci i sióstr.

* Pracowników służb mundurowych i wolontariuszy natchnij duchem gotowości do wypełniania ich zadań dla dobra społeczeństwa.

* Kapłanów ucz naśladować Ciebie jak oddawać  swe życia za owce.

* Zmarłych wprowadź do Królestwa Twego, wszak powiedziałeś o Sobie: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

            Jezus Chryste, Synu Boleści! Tam na wzgórzu Golgoty umierałeś za nas. Z Twego przebitego włócznią Serce wypłynęły zdroje miłosierdzia dla całego świata.

            Z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad naszą parafią i całym naszym Narodem. Okaż zdroje miłosierdzia swego dla nas, naszych rodzin, naszej  parafii, ojczyzny i całego świata.  Amen.

Ks. Adam Hopciaś
proboszcz