Ogłoszenia – 5.04.2020 r.

Niedziela Palmowa

1.         Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i wiwatujące tłumy maja w tym roku szczególną symbolikę – pustki, ogołocenia. Zachęcamy jednak do przeżywania tej tajemnicy z życie Jezusa w gronie najbliższej rodziny. Umieśćmy palmę w widocznym miejscu i módlmy się rodzinnie. Będzie to znak jedności z całym kościołem i parafią.

2.         W wtorek miała być Plenerowa Droga Krzyżowa na Duży Grojec. Została odwołana, ale może wszyscy w tym dniu zapalmy świecę w swych domach o godz. 17.00 i indywidualnie lub rodzinnie w domach odprawmy sobie Drogę Krzyżową. Tekst zaproponowanych rozważań umieszczony jest w Królowaniu.

3.         Tegoroczne Triduum Sacrum czyli Święte Trzy Dni będą bez udziału wiernych. Będą poza symbolicznymi 5 osobami tylko kapłani i służba kościelną. Przeżywajmy je duchowo wszyscy w łączności z papieżem Franciszkiem- głową Kościoła na ziemi i swą parafią.

4.         W sobotę nie będzie poświecenia pokarmów na stół wielkanocny organizowany w kościołach. Zachęcamy do odmówienia modlitwy przez głowę rodziny w czasie świątecznego wielkanocnego śniadania.

5.         W Niedzielę Zmartwychwstania będą odprawiane w naszym kościele Msze co godzinę; 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 17.00; 18.00 i w kaplicy (7.30). Pamiętajmy, że we mszy św. może wziąć udział tylko 5 osób.

6.         Spowiedź św. w razie konieczności odbywa się przed Mszą św. poranną o godz. 6.30 i przed Mszą wieczorną o godz. 18.00.

7.         Zachęcamy wszystkich do łączności duchowej w modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego każdego dnia o godzinie 15.00 oraz do modlitwy różańcowej, wieczorem o 20.30. Łączymy się z we wspólnej modlitwie apelowej o godz. 21.00 i prosimy Boga przez wstawiennictwo Maryi o ustanie pandemii.

8.         Dziękujemy za tak wielki odzew na apel pomocy naszym seniorom, za każde wsparcie duchowe i materialne. Przygotowaliśmy 35 paczek żywnościowe dla najstarszych najbiedniejszych i przebywających na kwarantannie parafian. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za okazywanie sobie nawzajem serca. Dziękujemy za wpłaty na konto parafii, żeby parafia mogła przetrwać ten trudny czas.