MIŁOSIERDZIE W BIBLII

„….. przeszedł Jahwe przed nim [Mojżeszem], wołając głośno: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, bogaty w dobroć i wierność” (Wj 34,6)

„Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, a według Twej dobroci odpuść moje winy.” (Ps 5l,3)

„…..Ty jesteś Bogiem łaskawymi miłosiernym, cierpliwy jesteś i pełen dobroci, a to, czym grozisz ludziom, sprawia, że się litujesz” (Jon 4, 2b)

„Jego miłosierdzie zaś z pokolenia na pokolenie względem tych, którzy się Go boją” ( Łk1,50)

„Lecz Bóg jest przebogaty w swoim miłosierdziu, a Jego wielka miłość, którą nas umiłował, sprawiła, iż właśnie wtedy, gdy byliśmy umarli z powodu naszych występków, przywrócił nas razem z Chrystusem do życia. [Tylko] dzięki łasce Bożej zostaliśmy ocaleni.” (Ef 2, 4-5) „Trwajcie też w miłości Bożej i baczcie na samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki niemu bowiem osiągniecie życie wieczne.” (Jud 21)