Ogłoszenia – 19.04.2020 r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1.       Dziś Święto Miłosierdzia Bożego ustanowione dla całego Kościoła przez św. Jana Pawła II na wyraźne polecenie samego Jana Jezusa. To zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego do miłosierdzia objawiającego się, przebaczeniem, miłością wzajemną i braterską solidarności pomocy wobec potrzebujących wsparcia duchowego i fizycznego. Dziś o godz. 15:00 szczególne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia zakończone Mszą św.

2.       Dziś obchodzone jest Międzynarodowe Święto Caritas, kościelnej organizacji charytatywnej. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom naszej grupy charytatywnej za poświęcony czas i wszelką pomoc, a wszystkim sponsorom i darczyńcom za przekazywane środki na cele działalności caritas.

3.       Od poniedziałku radosne przesłanie liturgii wielkanocnej chcemy przedłużyć nabożeństwem Drogi Paschalnej, zwanej także Drogą Światła (Via Lucis). Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami (wzorowane jest na znanej nam dobrze Drodze Krzyżowej – Via Crucis).

4.       W czwartek, 23 kwietnia obchodzona jest uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

5.       W sobotę, 25 kwietnia w liturgii Kościoła świeto św. Marka, ewangelisty.

6.       Od poniedziałku wchodzą nowe rozporządzenia dotyczące obecności wiernych w kościołach na nabożeństwach. W związku ze zwiększeniem ilości osób na Mszy św. w tygodniu Msze św. będą odprawiane o godz. 6:30 i 18:00, a w niedziele o godz. 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 17:00 i 18:00 oraz w kaplicy o godz. 7:30.

7.       Dziękujemy wszystkim darczyńcom przekazywane środki na utrzymanie parafii, za wpłaty na konto. Dziękujemy za wzajemne wparcie w rodzinach i w sąsiedztwie, a szczególnie za troskę o najsłabszych, chorych i samotnych. Parafia to wspólnota nas wszystkich i wspólnie z pomocą i łaską Bożą przetrwamy ten trudny dla nas czas.

8.       Zachęcany do czytania prasy katolickiej. Są najnowsze podwójne numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”, „Miłujcie się”, oraz nasz tygodnik „Królowanie”.