Ogłoszenia – 26.04.2020 r.

III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna

1.         Zgodnie z nowymi zarządzeniami od 20 kwietnia, w naszym kościele będzie mogło brać udział w liturgii 40 osób. Dotyczy to Mszy św. oraz innych nabożeństw. Uczestniczący na zewnątrz świątyni (jest nagłośnienie zewnętrzne) proszeni są o zachowanie odstępu 2 metrowego od innych. Wszyscy obecni w kościele i poza kościołem, oprócz kapłana sprawującego liturgię muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos.  Przyjmijmy te ograniczenia w duchu wzajemnej miłości i odpowiedzialności za innych i swoje zdrowie. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św. dla wszystkich mieszkańców diecezji i przebywających na jej terenie.

2.         Dziś w III Niedziele Wielkanocy rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Zapraszamy do czytania Pisma sw. w domach przez wszystkie rodziny naszej parafii. W tym roku czytamy Ewangelię sw. Mateusza i księgę Syracha ze Starego Testamentu. Karteczki z „siglami” przy ołtarzu.

3.         W środę, 29 kwietnia przypada święto sw. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora kościoła, patronki Europy. Jest to również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Trzy tys. polskich księży w czasie drugiej wojny światowej zginęło za wiarę i Ojczyznę.

4.         W czwartek, 30 kwietnia o godz. 17:00 nabożeństwo Eucharystyczne Godzina Święta i okazja do spowiedzi.

5.         W piątek, 1 maja przypada wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Modlić się będziemy za wszystkich pracodawców i pracowników, by w czasie kryzysu gospodarczego Bóg miał ich oraz ich miejsca pracy w szczególnej opiece. Na ten dzień ks. Biskup udziela dyspensy od pokarmów mięsnych.
            W tym dniu rozpoczynamy również o godz. 17:30 odprawianie nabożeństw majowych. Prosimy o zadbanie o przydrożne i przydomowe kapliczki.
            Z racji pierwszego piątku miesiaca okazja do spowiedzi od godz. 17:00. Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa z litania i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem o godz. 6:30 i 18:00. Odwiedziny chorych w domach z posługa sakramentalna od godz. 8:00. Ze względów bezpieczeństwa chorych i kapłanów przed koronawirusem prosimy rodziny o zgłaszania chorych i starszych, indywidualne w zakrystii lub telefonicznie.

6.         W sobotę, 2 maja obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski, przeniesiona ze względu na przypadającą 3 maja IV niedziele wielkanocną. Msze św. o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 i 18:00. Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 11:00. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny połączone z majówką z o godz. 17:00.

7.         Od przyszłej niedzieli, 3 maja Msze św. będą odprawiane o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 i 7:30 (w kaplicy).

8.         Dziękujemy wszystkim darczyńcom przekazywane środki na utrzymanie parafii, za wpłaty na konto. W imieniu polskich misjonarzy pracujących w Afryce prosimy o wsparcie finansowe na zakup podstawowych środków higieny osobistej. Misjonarze mając możliwość powrotu do Ojczyzny pozostali na misjach by w czasie pandemii być z najbiedniejszymi, bezbronnymi i umierającymi z głodu i zakażenia koronawirusem. Wesprzyjmy ich modlitwą i w miarę możliwości finansowo.

9.         Zachęcany do czytania prasy katolickiej. Są najnowsze podwójne numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”, „Miłujcie się”, oraz nasz tygodnik „Królowanie”.

10.       Wezwanie o modlitwę o deszcz.

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, miłosierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemie życiodajny deszcz. Ustrzeż nas od niebezpieczeństwa głodu i ubóstwa, tak abyśmy mogli z jeszcze większym zaangażowaniem troszczyć się o dobra nieprzemijające. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.