Wskazania i data I Komunii św.

            Etymologia słowa komunia pochodzi od greckiego „communio”, czyli wspólnota. W religii katolickiej kojarzone jest z Ostatnią Wieczerzą – symbolicznym dzieleniem się „ciałem” i „krwią” Chrystusa. Pierwsza Komunia Święta jest przede wszystkim uroczystym i świadomym przyjęciem hostii poprzez odwołanie się do chleba, którym dzielili się apostołowie w noc poprzedzającą schwytanie Chrystusa. Przyjęcie sakramentu stawia dziecko w gronie tych, którzy mogą doświadczyć łaski, a tym samym obcować z Bogiem

            Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości wspólnoty Boga i człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu. 

Przyjęto dwie daty przezywania I Komunii św. dzieci; 28 czerwca i 13 września, oraz wersje indywidualną tzw. I Komunia dziecka w gronie tylko rodziny

            Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka i całej rodziny.

A. Wariant najbliższy- 28 czerwca.

Zobowiązania

* Obowiązkowa coniedzielna msza św. z dzieckiem o godz. 11.00 – kazania eucharystyczne, dzieci otrzymują obrazki uczestnictwa

* Katecheza w kościele dla wszystkich dzieci, a dla rodziców w Domu Parafialnym
 – środa, 10 czerwca – godz. 16.00 „Komunia św. i jej przyjmowanie”

* Przygotowanie do spowiedzi w 4 grupach (próby):
a) poniedziałek,     15.06 godz. 16.00 – kl. A,
b) środa,                17.06 godz. 16.00 – kl. B,
c) czwartek,           18.06 godz. 16.00 – kl. C,
d) piątek,               19.06 godz. 16.00 – kl. ŻAPN.

* Próby liturgii, sprzątanie dekoracja i spowiedź
a) środa,                24.06 godz. 16.00 – całość – ustawienie i procesja,
b) czwartek,           25.06 godz. 16.00 – całość – przystępowanie do Komunii,
c) piątek,               26.06 po południu i wieczorem po 19.00 (rodzice, sprzątanie Kościoła),
d) sobota,               27.06 godz. 16.00 – spowiedź dla dzieci, rodziców, rodziców chrzestnych.

* Dzień I Komunii św. – godz. 11.00 – całość dzieci ok 60 dzieci.

* Biały Tydzień (od poniedziałku do piątku):
29 czerwca – podziękowanie rodzicom i wychowawcom – zdjęcia i obrazki,
30 czerwiec – podziękowanie katechetom i księżom,
1 lipiec – zawierzenie się Matce Bożej,
2 lipiec – zawierzenie się Chrystusowi Królowi,
3 lipiec – I piątek miesiąca i początek (pierwszych Piątków Miesiąca).

B. Wariant drugi 13 września 2020 r.

Zasady

* Obowiązkowy w czasie wakacji udział rodzica z dzieckiem na coniedzielnej mszy św.

* Przygotowanie z ks. katechetą po powrocie do szkoły od 1 września.

* Próby dla dzieci środa, czwartek (9.09.10.09).

* Sprzątnie kościoła – piątek, 11 września.

* Spowiedź dla dzieci i rodziców- sobota, 12 września.

* I Komunia św. 13 września godz. 11.00.

* Biały Tydzień od 14- 19 września.

C. Wariant trzeci po 28 czerwca

Zasady

* Msza św. w tygodniu godz. 17.00 – tylko dla jednego dziecka z najbliższą rodziną.

* Dziecko jest przygotowywane przez katechetę przy współpracy i zaangażowaniu obojga Rodziców. * Dzień spowiedzi i Biały Tydzień po uzgodnieniu z proboszczem.