REFLEKSJE Z ŻYCIA WIARĄ

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

            Oktawa Bożego Ciała to kolejne dni od Święta Bożego Ciała (czwartek) do następnego czwartku. Razem osiem dni, stąd nazwa oktawa od łacińskiego słowa „octo” oznaczającego osiem. Samo pojęcie Oktawa Bożego Ciała często używane jest w odniesieniu do ostatniego dnia Oktawy. Święto Bożego Ciała jest kontynuowane codziennie po wieczornej Mszy św. zakończonej procesją z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Oktawa Bożego Ciała to okres szczególny, Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie obdarza wiernych łaskami zdrowia i urodzaju.

         Ostatniego dnia Oktawy w kościele poświęca się wianki z ziół, krzewów i kwiatów. Tradycyjnie sporządza się siedem (lub inną liczbę, ale zawsze nieparzystą) wianuszków wielkości dłoni z tymianku, macierzanki, rozmarynu, rozchodnika, nieśmiertelnika, kopytnika, lipiny lub mięty. Wianuszki przyozdabia się pachnącymi kwiatami stokrotek lub bratków i zawiesza na wspólnej czerwonej wstążce. Poświęcone wianki zawiesza się w domu i wykorzystuje do:

  • kładzie się je pod podwaliny nowo budowanego domu
  • w stodole kładzie się pod pierwszy przywieziony z pola snop zboża
  • w dzień św. Jana Chrzciciela okadza się nimi krowy
  • rzuca się je w pierwszą skibę pierwszej orki w roku
  • zdobi się nimi beciki dzieci niesionych do chrztu św.
  • wplata się je w bukiet pannie młodej
  • robi się z nich wywary na choroby ludzi i zwierzątBłogosławieństwa związane z oktawą Bożego Ciała

W świecie wirtualnym i rzeczywistym roi się od przekleństw, wulgaryzmów, złorzeczeń. Biblia zachęca do czegoś przeciwnego, do błogosławienia. Dlaczego więc tak rzadko to czynimy? Co właściwie znaczy błogosławić? Łacińskie „benedicto” to mówić o kimś dobrze, chwalić, dziękować, życzyć dobra, pozdrawiać, przyzywać łaskawości człowieka i Boga. Pierwsi ludzie zostali pobłogosławieni przez Stwórcę. Boże błogosławieństwo utożsamiano z darem życia, z płodnością, dobrobytem i pokojem. Ostatecznie to Bóg jest źródłem błogosławieństwa, ale spływa ono na ziemię poprzez ludzi, którzy wzywają nad innymi Bożego imienia. Wypowiadając imię Boga nad ludźmi, sprowadzamy na nich Boże błogosławieństwo.

Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Matko Jezusa, Tyś Matką Tego, który jest życiem. Tyś Matką żyjących. Bóg we wszechmocy swojej sprawił, że i ja życie w sobie noszę i mam je wydać na świat. Proszę Cię, Matko, abym coraz lepiej rozumiała swoje macierzyńskie powołanie, jego godność i odpowiedzialność, i abym za to była wdzięczna Bogu. Serdecznie błagam, pamiętaj o mnie, wspomnij na wszystkie matki, które wyczekują narodzin dziecka i zlej na nas obfitą pomoc z nieba. Amen

Modlitwa rodziców za dzieci

Ojcze Niebieski, Tyś nam zaufał, powierzając nam nasze dzieci. Cieszymy się, że są w naszej rodzinie. Cieszą nas wszelkie zdolności, które w nich odkrywamy. Radujemy się, gdy są zdrowe i dobrze się rozwijają. Cieszymy się, gdy możemy przeżywać ich wzrost w życiu duchowym. Panie, dziękujemy Ci za nasze dzieci. Chcemy im pomóc, aby stały się takimi, jakimi Ty pragniesz je widzieć. Bardzo chcielibyśmy zachować cierpliwość, zwłaszcza, kiedy nasze dzieci sprawiają nam zmartwienia. Prosimy Cię Boże, pobłogosław nasze dzieci. Naucz je, aby z dnia na dzień coraz bardziej zdecydowanie brały w ręce ster swego życia i zmierzały do celu, który Ty im wskazujesz. Daj im łaskę silnej wiary, która by przenikała wszystkie ich myśli i czyny. Pozwól im kiedyś w życiu wykonać takie zadania, które napełniłyby ich serca radością. Jeżeliby zbłądziły, przywiedź je z powrotem na właściwą drogę. Panie, pozostań w naszej rodzinie. My wszyscy Ciebie potrzebujemy. Amen

Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj naszą wierność małżeńską, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen

Modlitwa za chorego w rodzinie

Panie Jezu, podczas Twego ziemskiego życia okazywałeś miłość cierpiącym, wzruszałeś się widokiem bólu i wiele razy przywracałeś zdrowie chorym, a radość i nadzieję ich rodzinom. Nasz kochany….. jest chory. Opiekujemy się nim i czynimy wszystko to, co tylko ludzie mogą uczynić, ale czujemy się bezsilni, bo życie jego nie jest w naszych rękach. Ofiarujemy Ci nasze i jego cierpienia dołączając je do Twojej Męki. Spraw, by ta choroba pomogła nam lepiej zrozumieć sens życia i ześlij na naszego kochanego…….. dar zdrowia, byśmy mogli dziękować Ci i wielbić Ciebie. Niech będzie Twoja wola. Amen