Z ŻYCIA KOŚCIOŁA W ŚWIECIE I W POLSCE

Na skutek epidemii zmienia się postać tego świata

            Epidemia koronawirusa przypomniała Kościołowi o jego podstawowym zadaniu, jakim jest głoszenie wiary, która jedynie może pomóc światu zmierzyć się z rzeczywistością śmierci. W tych tygodniach, świat stanął bezbronny wobec grozy śmierci, a domy starców stały się areną dramatycznych wydarzeń. Zamiast przygotować ludzi na prawdopodobną śmierć, z godnością i w nadziei na życie wieczne, odmówiono im kontaktu z kapłanem i krewnymi, aby za wszelką cenę chronić ich doczesne istnienie. Bez Boga państwo jak i nowoczesne społeczeństwo nie radzą sobie z tajemnicą śmierci. Współczesny człowiek stara się od niej uciec, ignoruje ją, a tymczasem podczas tej epidemii stanęła ona przed nim w pełnej grozie.

            Kościół pomaga głosząc nadzieja na życie wieczne. W takich chwilach człowiek potrzebuje kapłanów, aby go nauczyli modlitwy i nadziei.

            Światowy kryzys zdrowia sprawił, że na nowo odkryliśmy fundamentalne znaczenie pracowników służby zdrowia. Chwała im za poświęcenie i ofiarne życie, kosztem nieraz odizolowania od rodziny, czy utrata własnego zdrowia a nawet życia. W czasie epidemii widzieliśmy codziennie świadectwa odwagi i poświęcenia pracowników służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy z profesjonalizmem, poświęceniem, poczuciem odpowiedzialności i miłości bliźniego pomagali i pomagają osobom dotkniętym wirusem, narażając nawet własne zdrowie.

Abp Stanisław Gądecki
Za nami XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na Lednicy

            XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na Lednicy miało w tym roku, ze względu na epidemie koronawirusa, charakter głównie wirtualny. Hasłem spotkania były słowa “Cały Twój”. Symbolem XXIV Spotkania Młodych szkaplerz z wizerunkiem Matki Bożej Lednickiej. Szczególnym znakiem lednickiego spotkania było podziękowanie rodzicom i pobłogosławieni ich za życie, które dali

            Uczestników Lednicy pozdrowił w odtworzonym przemówieniu papież Franciszek. Ojciec święty powiedział: “Niech towarzyszy wam Patron tych spotkań, św. Jan Paweł II, którego stulecie urodzin świętujemy w tym roku. Przyjmijcie za swoje jego motto: ‘Totus tuus’ i, jak on, przeżywajcie waszą młodość, całkowicie zawierzając siebie Chrystusowi i Jego Matce, abyście z odwagą postępowali ku horyzontom przyszłości”

            Finałem spotkania był tradycyjnie moment przejścia przez Bramę-Rybę jako potwierdzenie dokonanego aktu wyboru Chrystusa. W tym roku przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia przeszli przedstawiciele wszystkich organizowanych w ciągu roku spotkań lednickich – Lednicy Rodzin, Lednicy Seniora oraz Lednicy Motocyklisty.

            Główny organizator spotkań o. Wojciech Prus OP zapowiedział, że XXV Spotkanie Młodych na Lednicy odbędzie się 5 czerwca 2021 r.
Tak dla rodziny, nie dla gender
apel o wypowiedzenie konwencji stambulskiej

Chrześcijański Kongres Społeczny, we współpracy z innymi organizacjami prorodzinnymi, w tym z Instytutem Ordo Iuris, przygotował apel do rządu i prezydenta o podjęcie działań mających na celu wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Ratyfikowana przez Polskę (za czasów rządu PO-PSL) konwencja ingeruje w porządek prawny państw, które ją przyjęły i wprowadza postulaty oparte na ideologii gender. Kwestionuje m.in. tożsamość rodziny i podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Inicjatywę na rzecz wypowiedzenia konwencji poparło 51 osób ze świata nauki, polityki i mediów, m.in. prawnicy, lekarze, historycy, filozofowie, duchowni czy dziennikarze. Ważne problemy postawione wszystkim rodakom przed wyborami prezydenckimi.