Z ŻYCIA KOŚCIOŁA W PARAFII

XXI Tydzień św. Krzysztofa

            W dniach 19-26 lipca 2020 będzie obchodzony 21. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel.

Poświęcenie pojazdów i modlitwa za kierowców i innych użytkowników dróg w parafii Żywiec Sporysz 26 lipca po każdej Mszy św.

Akt zawierzenia kierowców Matce Bożej Królowej Polski

Najświętsza Maryjo! Królowo Polski! Ufamy Tobie! Maryjo! Natchnij nas siłą ducha, abyśmy nocni wiarą, nadzieją i miłością trwali przy prawdzie Krzyża i Ewangelii.

Maryjo! Matko Jezusa Chrystusa, przez Twoje wstawiennictwo do Twego Syna, prosimy o miłosierdzie dla wszystkich, którzy stracili życie na drogach, pozostawiając ból najbliższym. Maryjo! Pomóż nam zachować wartości, dzięki którym pokolenia Polaków przetrwały w latach niewoli.

Maryjo! Matko Miłości, daj łaskę bezpiecznego życia i pełnię radości wszystkim zgromadzonym dzisiaj kierowcom.

Maryjo! Oddajemy się Twojemu Miłosierdziu, zawierzamy naszą Ojczyznę, nasze rodziny i nas samych. Tobie chwała, cześć i zawierzenie na wieki wieków. Amen.

Dekalog Kierowcy.

„Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

1. Nie będziesz egoistą na drodze,

2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi,

3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować,

4. Szanuj pieszych,

5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy,

6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny,

7. Nie bądź brawurowy w prędkości,

8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo,

9. Pomagaj potrzebującym na drodze,

10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej Policji”.
Pomoc MIVA Polska w 2019 roku

            Pomoc MIVA Polska jest owocem zaangażowania i współpracy misyjnej wielu instytucji i osób indywidualnych i to na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim działalności odbywa się Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, diecezji i parafii. Ważną grupą współpracującą z MIVA Polska są kierowcy, w szerokim tego słowa znaczeniu, którzy w duchu solidarności pomagają zmotoryzować misjonarzy.

            Dzięki MIVA Polska polscy misjonarze i misjonarki posługujący w prawie 100 krajach świata otrzymują bardzo ważne narzędzia – środki transportu, które zapewniają funkcjonowanie misji i regularną posługę religijną oraz łączność z licznymi stacjami misyjnymi. Umożliwiają też prowadzenie różnych dzieł takich jak szkoły czy przedszkola, ośrodki zdrowia czy szpitale. Są niezbędne w organizowaniu i dostarczaniu pomocy materialnej oraz realizacji projektów rozwojowych na rzecz miejscowej ludności. Ofiary przekazane do MIVA Polska umożliwiły za­kup wielu niezbędnych pojazdów, w ramach tzw. projektów misyjnych. Poniżej przedstawiamy krótkie sprawozdanie z realizacji projektów.

Projekty wg rodzaju pojazdu:

W 2019 roku dzięki pomocy MIVA Polska zostało zakupionych 297 pojazdów dla misjonarzy, w tym: 58 samochodów (terenowych i osobowych), 3 busy, 1 ambulans (akcja Misyjny Ambulans – Ratujemy Życie) 155 rowerów dla katechistów misyjnych, 42 wózków dla niepełnosprawnych, 31 motocykli, 1 quad, 3 silniki do łodzi, 1 łódź.

Przekazane fundusze na środki transportu w 2019 roku – 758.349 Euro

Wszystkim Biskupom, Księżom Proboszczom i ich Wspólnotom, wszystkim Kapłanom
oraz osobom życia konsekrowanego, indywidualnym Ofiarodawcom i Kierowcom
biorącym udział w Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km, którzy swoją modlitwą i ofiarą na misyjne środki transportu wspierają polskich misjonarzy składamy serdeczne BÓG ZA PŁAC!

Podziękowania od misjonarzy za pomoc na środki transportu w 2019 roku

List z Ugandy

Kochani Kierowcy, Przyjaciele i Dobroczyńcy MIVA Polska

Ze szczerą radością pozdrawiam was z Ugandy, z misyjnej placówki Nasza misyjna wspólnota, licząca 7 sióstr z 6 różnych narodowości, powstała 2 lata temu, aby objąć opieką tysiące uchodźców z Sudanu Południowego. Szacuje się, że ok. 300 000 uchodźców znalazło schronienie uciekając ze swego kraju z powodu toczącej się tam wojny domowej. Razem z misjonarzami ze Zgromadzenia Słowa Bożego docieramy z różnego rodzaju posługą pastoralną do 30 kaplic znajdujących się na terenie obozu. Aby dotrzeć do naszych ludzi musimy za każdym razem pokonać 26-46 km drogi w jedną stronę. Drogi są wyboiste, a miejscami wręcz niebezpieczne, zwłaszcza w porze deszczowej. Dlatego też rok temu zwróciłyśmy się z prośbą do MIVA Polska o wsparcie naszych starań w zakupie nowego samochodu terenowego do pracy pastoralnej wśród uchodźców. Z radością przyjęłyśmy wiadomość o pozytywnej odpowiedzi na nasz apel.

Kochani Kierowcy, Przyjaciele i Dobroczyńcy MIVA Polska pragnę z serca podziękować Wam za wasz wkład w pomyślność tego projektu. Chcę abyście mieli świadomość, że wasz dobry czyn pomaga zanieść promyki nadziei płynącej z światła Ewangelii do ludzi, którzy stracili tak wiele. Za każdym razem gdy docieramy do którejś z kaplic czujemy wdzięczność naszych ludzi, a zwłaszcza dzieci i ludzi młodych.

Jako wyraz naszej wdzięczności zapewniamy o naszej za was modlitwie. Niech Pan Bóg błogosławi wam i strzeże was na drogach waszych wędrówek.

S. Francesca Lucyna Ratajczak SSpS


List z Ekwadoru.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Ekwadorskiej Amazonii. Od prawie dwóch lat pracuję w parafii o nazwie Chicańa. Drodzy przyjaciele, moja praca misyjna to głównie dotarcie do parafian, którzy zamieszkują blisko 20 miejscowości. Odległości od centrum parafii, gdzie mieszkam i buduję nową świątynię mają rozpiętość od 5 do 32 km. Każdego dnia odwiedzam moich parafian na „dojazdach” i jednocześnie jestem dla nich dostępny w centrum, gdzie mogą przyjść i załatwić sprawy w kancelarii. Na katechezę uczęszcza 360 dzieci i młodzieży, mam w parafii 55 katechistów, którzy spotykają się na formacji każdą pierwszą sobotę miesiąca i za każdym razem w innej wiosce, należącej do parafii.

Dzięki możliwości jaką daje MIVA Polska zwróciłem się z prośbą o pomoc w dofinansowaniu zakupu tak potrzebnego samochodu dla mojej parafii. Jestem świadomy, że ta pomoc przede wszystkim opiera się na miłości do misji moich rodaków, którzy z potrzeby serca wspierają akcje MIVA Polska, która następnie pomaga polskim misjonarzom na całym świecie.

Chciałbym wszystkim Dobroczyńcom, którzy przyczynili się do zakupu nowego samochodu dla mojej parafii przekazać najserdeczniejsze słowa podziękowania za pomoc materialną i modlitwę.

Ks. Antoni Michno FD