Intencje Apostolstwa Modlitwy – SIERPIEŃ 2020r.

POWSZECHNA
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

KRUCJATA  MODLITWY  W  INTENCJI  OJCZYZNY
Módlmy się o trzeźwość w naszym Narodzie.

KRUCJATA  MODLITWY  W  OBRONIE POCZĘTYCH  DZIECI
Módlmy się, o jasne rozpoznanie programów niszczenia dziecka poczętego.