TEMAT MIESIĄCA

Sierpień miesiącem trzeźwości

Sierpień, czyli obchodzony i promowany przez Kościół miesiąc abstynencji. W ramach trwającej od 1984 roku inicjatywy, w tym czasie zachęcamy wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych.

Dlaczego właśnie sierpień? Z wielu przyczyn. Miesiąc ten jest postrzegany jako miesiąc maryjny i czas pielgrzymowania. Także w sierpniu, w 1956 roku w święto Matki Bożej Częstochowskiej w dzień odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu jedno z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości”. Ale wybór właśnie sierpnia na miesiąc trzeźwości był też umotywowany przed laty względami praktycznymi.

Dlatego niech sierpień będzie początkiem dobrych zmian i okazją do przezwyciężenia nałogu.


Młodzież w wakacje pije więcej alkoholu

Wakacje to czas, w którym wzrasta spożycie alkoholu przez dzieci i młodzież. Do picia przyznaje się ponad 90 proc. nieletnich, znaczna część z nich rozpoczyna już w wieku 12 lat. Najpopularniejszym trunkiem jest piwo. Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną używaną przez młodych ludzi. Większość nastolatków przyznaje się do podejmowania prób zakupu alkoholu, które kończą się powodzeniem.

Do picia alkoholu przyznaje się ponad 90 proc. nieletnich. Alkohol spożywa 60 proc. chłopców i 54 proc. dziewczyn. W czasie wakacji spożycie napojów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży znacznie wzrasta. Sprzyja temu duża ilość wolnego czasu, często nieodpowiednio zagospodarowanego, brak kontroli ze strony nauczycieli i rodziców, wyjazdy. Picie alkoholu jest przyczyną wielu tragicznych zdarzeń, takich jak wypadki i utonięcia, często prowadzi także do łamania prawa, przygodnych kontaktów seksualnych i spożywania narkotyków.


Nie pij mamo…….Nie pij tato….

Nie pij mamo, nie pij tato
Bo rujnujesz dziecku świat
Ono nic nie może za to
Że pijecie tak od lat
Uważacie że to błogość
Tak na amen zapić się
Dziecko czuje waszą wrogość
Płacząc z lękiem chowa się
A czy tego nie widzicie
Że jest głodne, że mu źle
Najważniejsze w waszym bycie
Jest to aby napić się
Czasem ręka wasza pada
Na maleńką dziecka twarz
Ono płaczem odpowiada
Cios za ciosem, jeszcze raz
Nie pij tato, nie pij mamo
Tak nie może dalej być
Dzisiaj znowu jest tak samo
Nie chcę z wami dłużej żyć
Chcę spokoju i miłości
Wasze dziecko prosi was
Popróbujcie żyć w trzeźwości
Póki macie jeszcze czas…..
MODLITWY WAKACYJNE

ZA NIEWINNE OFIARY ALKOHOLIZMU

Panie Jezu Chryste, spójrz z miłością na tych, którzy uginają się pod ciężarem alkoholizmu najbliższych. Bądź im pomocą i pokrzepieniem. Ulżyj w tych cierpieniach. Wejrzyj szczególnie na dzieci żyjące w rodzinie alkoholików. Ulituj się, Panie nad ich cierpieniem i nędzą. Prosimy, wysłuchaj ich prośby, by przez całkowite wyleczenie się z alkoholizmu bliskich by domy ich znów stały się ośrodkami dobra, nadziei, pokoju i miłości.


Modlitwa do św. Maksymiliana Marii Kolbego
(patrona Ruchu Trzeźwości w Polsce)

Święty Maksymilianie, który tyle razy przypominałeś, że szatan przy
pomocy alkoholu zabiera Chrystusowi wiele dusz nieśmiertelnych, miej
nas w swojej opiece. Poświęcając się dla drugiego człowieka, pokazałeś
jak wielką wartość ma życie ludzkie. Ciebie więc Kościół w Polsce
chce uznawać za Patrona Trzeźwości. Wyjednaj, prosimy, moc naszemu
katolickiemu narodowi, który Maryi Jasnogórskiej uroczyście ślubował
walkę z pijaństwem. Pomóż nam skutecznie zachęcać bliźnich do życia
w trzeźwości. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej o trzeźwość w Ojczyźnie

Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.
Odpowiedzialność Kościoła katolickiego za trzeźwość Narodu

Troska o trzeźwość dorosłych i o trwanie w abstynencji od alkoholu przez dzieci i młodzież, to jedno z bardzo ważnych zadań Kościoła. Bez wsparcia duszpasterzy i wspólnoty wierzących w Chrystusa, trudno byłoby małżonkom i rodzicom troszczyć się o trzeźwość własną i swoich bliskich. Lobby proalkoholowe jest bowiem potężne. Liczne są też te osoby i środowiska, którym wręcz zależy na rozpijaniu społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia. Na ludziach uzależnionych najłatwiej jest bowiem zarabiać. Łatwo jest też takimi ludźmi manipulować i nimi rządzić. Zadaniem Kościoła jest systematyczna praca duszpasterska w trzech dziedzinach troski o trzeźwość.

1. Troska o trzeźwość dorosłych
2. Troska o abstynencję dzieci i młodzieży

3. Duszpasterstwo uzależnionych i współuzależnionych

Więcej na ten temat i o Programie Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików, a także o Dwunastu Krokach dla Chrześcijan już za tydzień.

xah.