Ogłoszenia – 1.11.2020 r.

Uroczystość Wszystkich świętych

1.         W uroczystość Wszystkich Świętych wspominamy znanych i nieznanych świadków Chrystusa, którzy w swoim życiu postawili wszystko na Boga i osiągnęli niebo, świętość. Msza św. za zmarłych parafią z symboliczną procesją nad grobów naszych bliskich zmarłych o godz. 15.00. Modlić się będziemy przy grobie ks. Zdzisława Dzidka, pierwszego proboszcza.

2.         W poniedziałek, 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane Dniem Zadusznym. Msze św. o godz. 6.30. 7.00 i 16.00 i 18.00.

3.         Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można zyskać przez cały listopad przez: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga, modlitwy w intencji Ojca św. oraz stan łaski uświecającej (brak przywiązania do jakiegokolwiek grzech).

4.         Przed zakrystią są dalej przyjmowane wypominki roczne i jednorazowe. Wypominki wkładamy do odpowiednich koszyków z zaznaczeniem godziny wypominek tj. 8.00 lub 9.30 lub kaplica 7.30.Tam też składamy ofiary. Wypominki można też zgłaszać drogą elektroniczną kontakt@parafiasporysz.pl, a ofiary przekazywać na konto parafialne (jest podane na stronie internetowej parafii).

5.         Nabożeństwa wypominkowe w dniach od 2 do 8 listopada o godz. 17.30

6.         W środę w liturgii wspominamy św. Karola Boromeusza, biskupa. Na Msze wieczorną zapraszamy wszystkie wdowy i wdowców. Modlić się będziemy za zmarłych współmałżonków.

7.         W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

            a) w czwartek o godz. 17.00 nabożeństwo eucharystyczne „Godzina Święta” i okazja do spowiedzi. Zachęcamy młodzież przygotowujące się do bierzmowania jak również młodzież, która już przyjęła bierzmowanie,

            b) w piątek od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św. dla wszystkich. O godz. 18.00 Msza św. z Komunią wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, za zniewagi i bluźnierstwa dzisiejszych środowisk walczących z Bogiem.

            c) w sobotę o godz. 6.10 Godzinki ku czci Matki Bożej, od godz. 8.00 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

8.         Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Prosimy o przekazanie naszej gazetki parafialnej „Królowanie” osobom starszym i samotnym.

9.         Prosimy, by seniorzy pozostali w domach. Chętnych do pomocy seniorom prosimy o telefoniczne zgłoszenia na plebanię. Również seniorów prosimy o telefoniczne informację o najważniejszych potrzebach. W miarę możliwości będziemy je realizować przy pomocy wolontariuszy.

10.       Informujemy parafian gromadzących się na Mszach w kaplicy za mostem, że od 8 listopada br. Nastąpi zmiana godziny odprawiania Mszy św. W niedziele i święta o godz. 7.15. Wypominki o godz. 7.05. W I Piątek miesiąca o godz. 7.00