KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY

Niepokojący raport.
260 mln chrześcijan ekstremalnie prześladowanych

Publikowany corocznie Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów, w których chrześcijanie doświadczają największych prześladowań. - Na całym świecie jeden na ośmiu chrześcijan podlega ekstremalnym prześladowaniom, a w Azji więcej niż jeden na trzech. W tegorocznym Indeksie na pierwsze miejsce zajmuje Korea Północna. Za nią znalazły się Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan, Erytrea, Sudan, Jemen, Iran i Indie. Kolejne miejsca to Syria, Nigeria, Arabia Saudyjska, Malediwy, Irak i Egipt. Wśród 50 państw wymieniono także Federację Rosyjską, która znalazła się na 46. miejscu i Turcję (miejsce 36.).Wiek XXI – wiek chrystianofobii.

Od kilkudziesięciu lat w sposób systematyczny zwalcza się antysemityzm i rasizm – organizowane są kampanie medialne, ukazują się niezliczone publikacje, odbywają się sympozja, stanowione są odpowiednie prawa – tak jakby na co dzień trwały pogromy Żydów i zabijani byli ludzie ze względu na swoją rasę. W ostatnich latach natomiast w mediach, a szczególnie w różnorodnych organizacjach międzynarodowych, coraz więcej uwagi poświęca się nowym fobiom, które miałyby zagrażać światu: islamofobii i homofobii. Niestety, prawda – przemilczana lub ukrywana – jest jednak całkiem inna: na początku XXI wieku grupą najbardziej prześladowaną i dyskryminowaną na świecie są chrześcijanie. Ludzie, manipulowani przez środki masowego przekazu, nie zdają sobie sprawy z faktu, że co 5 minut gdzieś na świecie ginie człowiek, tylko dlatego że jest wyznawcą Chrystusa.

Kto prześladuje chrześcijan w dzisiejszym świecie?

Pierwsze miejsce zajmują tu ciągle jeszcze reżymy komunistyczne (szczególnie Korea Północna) oraz kraje, gdzie duże wpływy ma fundamentalizm islamski. Mamy też nacjonalizmy na bazie hinduistycznej, buddyjskiej oraz plemiennej. Na Zachodzie natomiast chrześcijanie są ofiarą laicyzmu, który chociaż nie ucieka się do przemocy, dyskryminuje ich w inny sposób.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Kolejny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który obchodzimy już po raz dwunasty w Polsce. W tym roku Dzień Solidarności chcemy dedykować Republice Środkowoafrykańskiej. Republika Środkowoafrykańska zajmuje powierzchnię niemal dwa razy większą niż terytorium Polski. Mimo to kraj zamieszkuje jedynie 4 miliony ludności. Populacja kraju zwiększyła się od czasu odzyskania niepodległości niemal 5-krotnie. W 1960 RŚA liczyła 1 232 000 mieszkańców, a w 2017 ponad 5,6 mln. Na ludność kraju składa się ponad 80 grup etnicznych. Do roku 1960 była to kolonia francuska. Po odzyskaniu niepodległości, jak w wielu koloniach, rządzili wojskowi. Podczas tych rządów i wskutek niezadowolenia z ich jakości, rodziły się różne bojówki, które zasilane były przez rebeliantów z krajów ościennych. Jak zawsze w takich przypadkach cierpią najsłabsi, słabo chronieni przez wojsko mieszkańcy wsi, kobiety oraz dzieci i starcy. Od początku konfliktu dramatycznie wzrosła liczba dzieci cierpiących z powodu niedożywienia. Ponad 6 tysięcy dzieci zmuszonych zostało do dołączenia do ugrupowań zbrojnych. Wzrasta przemoc seksualna wobec dziewcząt. Pomoc potrzebna jest w jedynym działającym w kraju szpitalu dziecięcym. Codziennie do placówki przyjmowani są pacjenci z ranami postrzałowymi oraz innymi powstałymi na skutek walk zbrojnych, jakie tam ciągle mają miejsce. W tym kraju pracuje wielu polskich misjonarzy, którzy podczas różnych niepokojów dali dowody swojego poświęcenia i odwagi. Kiedy proponowano im ewakuacje, wielu z nich odmówiło, uważając, że muszą pozostać do końca ze swoimi wiernymi. Pracuje tam również dwóch polskich biskupów, którzy posługują w tamtejszych diecezjach. Takie były główne powody, dla których chcemy naszą modlitwę i pomoc materialną skierować w tym roku do tego kraju, aby wzmocnić tamtejszy Kościół. Według UNICEF 63,5% dzieci w wieku od 5 do 14 lat musi pracować. Dzieci pracują w rolnictwie, górnictwie diamentów, jako pomoc domowa, przy hodowli bydła, a także przy utrzymaniu dróg. Dzieci są również zmuszane do pracy w kopalniach uranu, gdzie przyjmują śmiertelne dawki napromieniowania. Kolejnym problemem jest analfabetyzm. Wśród mężczyzn w wieku 15–24 lat wskaźnik alfabetyzacji wynosi 72,3%, a wśród kobiet w tym samym przedziale wiekowym 59,1%. Potrzeba również nowych kościołów i kaplic. Często te obiekty pełnią podwójną rolę: w tygodniu służą jako szkoły, a w niedziele służą do odprawiania nabożeństw. Umocnienie, zarówno osobowe jak i materialne Kościoła katolickiego, jest niezmiernie ważne, gdyż jest to właściwie jedyna instytucja, która może wpływać na uspokojenie sytuacji politycznej i wprowadzenie trwałego pokoju w tym kraju.

Ks. Waldemar Cisło
dyrektor Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Zachęcamy do pomocy;
1) wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierają Państwo potrzebujących chrześcijan w Republice Środkowej Afryki. SMS-y mogą być wysyłane w okresie od 1.11.2020 do 31.03.2021.
2) wpłaty kierować na jedno z kont z dopiskiem „Centralna Afryka” Pomoc Kościołowi w Potrzebie ul. Wiertnicza 14202-952 Warszawa

PKO BP o/ Warszawa 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759
Modlitwa za prześladowany Kościół

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im do naśladowania Chrystusa siłę, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen