Ogłoszenia – 22.11.2020 r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Odpust parafialny

1.         Dziś cała wspólnota parafialna przeżywa uroczystość odpustową ku czci Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to również jubileusz 40 l. kapłaństwa o. Józefa Kachla OFM, naszego rodaka, obecnie pracującego w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

2.         Dziś można zyskać odpust zupełny nie tylko za zmarłych, ale również za siebie. Warunkiem uzyskania odpustu jest stan łaski uświecającej, przyjęcie Komunii św. akt ofiarowania Chrystusowi Królowi i modlitwa w intencji Ojca św.

3.         Materialną pamiątka odpustu niech będzie nasz dar materialny ofiarowany na tacę i do skarbon pod chórem z przeznaczeniem na zakup podstawowych produktów żywnościowych i chemii gospodarczej dla ubogich i samotnych seniorów naszej parafii. Papież Franciszek naucza, że największym bogactwem, jest bogactwo miłości. Oby nasza miłość była hojna.

4.         W związku z odpustem młodzież naszej parafii zaprasza wszystkich na wieczór uwielbienia Chrystusa Króla dziś w kościele o godz. 20.00.

5.         W środę przed Mszą wieczorną nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Modlić się będziemy za wszystkich chorych cierpiących, oraz za wszystkich którzy podejmują służbę w walce z coronawirusem.

6.         W czwartek przed Mszą wieczorną nabożeństwo do Chrystusa Króla patrona naszej parafii i kościoła.

7.         W przyszłą niedziele rozpoczyna się nowy rok Liturgiczny, rozpoczyna go I niedzielą Adwentu. Niedzielna Msza roratnia o godz. 6.30.

8.         Od przyszłej niedzieli członkowie Akcji Katolickiej będą rozprowadzać świece wigilijne. Dochód przeznaczony będzie dla najbiedniejszych rodzin w parafii Poświęcone będą też opłatki na wieczerzę wigilijną. Można będzie się zaopatrzyć w nie u p. organisty i p. kościelnego. Datki składane będą przeznaczone dla Organisty i kościelnego jako nasza wdzięczność za ich posługi w kościele.

9.         Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można pobrać pod chórem. Prosimy o przekazywanie naszego tygodnika Królowanie osobom starszym, samotnym i będącym na kwarantannie.

10.      Liturgiczne wspomnienia tygodnia:
            a) poniedziałek, 23 listopada – wspomnienie św. Klemensa, papieża i męczennika,
            b) wtorek, 24 listopada – wspomnienie św. męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Laca i towarzyszy,
            c) środa, 25 listopada – wspomniane św. Katarzyny Aleksandryjskiej dziewicy i męczennicy.

11.      Chrystus Król błogosławi całej parafii, wszystkim rodzinom i każdemu z nas.  Niech króluje w naszych sercach, w naszej Ojczyźnie i całym wszechświecie.


Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś
nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz
z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem
odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc,
niech Twój Święty Duch wspiera nas w realizacji
tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej parafii, króluj w naszej Ojczyźnie,
króluj w każdym narodzie na większą chwałę
Trójcy Przenajświętszej i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski i miasta i świat cały
objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków.
Amen.