Z ŻYCIA KOŚCIOŁA W PARAFII

Jubileusz 40 l. święceń kapłańskich
o. Józefa Kachla OFM

            Życiorys kapłana, nie jest prostą opowieścią o losach i dokonaniach człowieka, jego sukcesach lub porażkach, lecz opisem szczególnych relacji z Bogiem, wyjątkowej zażyłości z Jezusem. Tylko dzięki miłosierdziu Boga jesteś kapłanem, mimo kruchości twego serc, mimo ograniczeń, przegranych spraw, popełnianych błędów. Miłosierny Bóg prowadzi cię przez trudną codzienność, leczy twoje rany i daje siłę konieczną, byś wciąż wychodził ku człowiekowi łaknącemu Boga.

            Nieść nadzieję ludziom, by ich podnosić i budować, by w każdej sytuacji bronić człowieka, bronić nawet najmniejszej odrobiny dobra, jaka w nim tkwi. Bóg postawił Matkę Boską Kalwaryjską na twojej drodze, by wychowywała twoje kapłańskie serca.

            Życzymy ci drogi jubilacie, aby słowa, które kiedyś usłyszał św. Franciszek: „Idź, odbuduj mój Kościół” stale pobudzały cię do większej gorliwość apostolską. „A Kalwaryjska Matka niech wleje w twoje serca pewność, iż jesteś powołany do szczególnego naśladowania Jej Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.

Ks. Adam Hopciaś
 z księżmi i parafianami
Uroczystość Chrystusa Króla
patronalne święto Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka – organizacja ruchu świeckich w Kościele katolickim, założona w roku 1922.

Cel: duchowe i moralne odrodzenie społeczeństwa, praca z młodzieżą w zakresie edukacji i katechezy. Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na rynkach świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.

– Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.

– Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.

– W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności.

Zadaniem członków Akcji byłoby, więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.

Z okazji patronalnego święta składam wraz z podziękowaniami dar kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa na dalsze wspólne budowanie Chrystusowego Królestwa w naszej parafii

Ks. Adam Hopciaś