Bądź dobry jak św. Mikołaj!

Dzień św. Mikołaja, to dzień dobroci, który powinien stać się dla nas wszystkich stylem naszego życia. Człowiek wierzący powinien każdego dnia być dobrym dla bliźniego.

            Święty Mikołaj jest tym, który pokazuje nam, jak być Bożym znakiem. On pokazuje nam, jak zostać człowiekiem świętym. Biskup z Miry zwraca uwagę na naszą codzienną postawę, relację wobec drugiego człowieka, na uczynki miłosierdzia. Za Jego przykładem bądźcie dobrzy dla kolegów.

Święty Mikołaju! Módl się za nami!

Święty Mikołaju, pomóż mi przez twe możne wstawiennictwo, abym dzień dzisiejszy poświęcił memu Bogu i Stwórcy: przez spełnienie Jego świętej woli, przez głęboką miłość do Niego i przez wielką, czułą troskliwość w unikaniu wszelkich grzechów i uchybień.

Módl się za mną, święty Mikołaju, przez nieskończone zasługi twego i mego Boskiego Zbawiciela, którego na ziemi tak głęboko kochałeś i ku którego chwale radośnie ofiarowałeś swe życie. Jednoczę wszelkie dobro, które dziś uczynię za łaską Bożą, z twymi wielkimi zasługami, z zasługami wszystkich innych świętych i nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa i poświęcam je Bogu na Jego chwałę ― z tą całą świętą myślą i zamiarem, z którymi Jezus ongiś poświęcił wszystkie Swe dobre uczynki i cierpienia, i Swą gorzką śmierć. Amen

Święty Mikołaj – patron daru człowieka dla człowieka

            Mikołaj bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych świętych. Wydaje nam się bardzo bliski i dobrze znany, jako że każdy potrafi przywołać przynajmniej kilka opowieści o jego uczynkach. Jednocześnie o życiu historycznego biskupa Miry posiadamy bardzo niewiele pewnych informacji. Według przekazów, Mikołaj urodził się ok. 270 roku, jako jedyne dziecko niepłodnej dotąd pary; jego rodzice, bardzo zamożni, osierocili Mikołaja podczas zarazy, która zbierała wówczas żniwo w Mirze. Mikołaj w młodym wieku stał się dziedzicem pokaźnego majątku.

Święty Mikołaj – czyim jest patronem?

Św. Mikołaj jest patronem dziewcząt pragnących wyjść za mąż, kobiet chcących urodzić dziecko, noworodków, ludzi morza, flisaków, dokerów, kupców, młynarzy, pasterzy, rybaków, piekarzy, rzeźników, krawców, tkaczy, podróżnych i pielgrzymów, więźniów, adwokatów, notariuszy, handlarzy winem i zbożem, właścicieli i żebraków.

Lekcja świętego Mikołaja

Mnogość legend i obrzędów związanych ze świętym Mikołajem, a nawet jego wykorzystanie przez współczesną kulturę masową (choć wątpliwej próby) świadczą o tym, jak żywotna i silnie rezonująca była to postać. Nie powinniśmy jednak tracić z oczu wzoru postępowania, który wyznacza nam sylwetka świętego Mikołaja. Pamiętajmy, że działał zawsze w imię sprawiedliwości i miłosierdzia, a przeciw nikczemności i wiarołomności. Pokazał nam, w jaki sposób godnie korzystać z Bożych darów i mądrze udzielać z nich pomocy potrzebującym. Nieprzypadkowo wybraliśmy go na naszego opiekuna. Oto nasz patron – święty Mikołaj.

Mikołaj Rajkowski
Czy warto być dobrym we współczesnym świecie?

            Uważam że warto być dobrym w dzisiejszym świecie, pomimo że panuje prawie na każdym kroku zło. Bóg jest miłością i dobrocią, zawsze czyni co dobre jest dla nas. Dobroć związana jest z miłosierdziem, prawdą i życzliwością. Nasz ojciec Niebiański kierując się dobrocią i miłością oddał swego syna za grzechy ludzi. Tym czynem Bóg dał nam możliwość niesienie pomocy osobom pragnącym tego co dobre. Jednocześnie potępia zło a przede wszystkim utorował nam drogę aby czynić dobro i sprawiedliwość na każdym kroku.

            Chrześcijanie jako dzieci Boga i naśladowcy Jezusa Chrystusa mają czynić samo dobro, lgnąć do dobra, zabiegać o dobro, być gorliwym w czynieniu dobra bo tym sposobem pokona się zło. Czyniąc dobro mamy okazywać wszystkim ludziom a nie tylko chrześcijanom z naszej wiary.

            Ludzie widząc dookoła tylko dobroć mają okazję poznać dobroć. Widząc przykłady dobroci mogą sami nabrać dobrych nawyków dobroci i porzucić zło. Wszelka okazana dobroć zwycięży i pokona zło. Dobroć jest błogosławieństwem dla naszego otoczenia.
ADWENT

10 rad, by Adwent przeżyć intensywnie i dobrze.

1. Czekaj na Pana: módl się i jeszcze bardziej kochaj.

2. Przygotuj kadzidło modlitwy.

3. Przygotuj mirrę: ofiaruj twoje cierpienie.

4. Przygotuj złoto miłości.

5. Słuchaj Słowa Bożego.

6. Usuń smutek i zarażaj wrażliwością.

7. Bądź w kontakcie z potrzebującymi.

8. Nie mów o innych, ale mów dobrze o wszystkich.

9. Bądź cierpliwy wobec otaczających cię.

10. Daj nadzieję wszystkim, których spotkasz.
Już teraz zadbaj o…..

1. Świece wigilijną

            Wigilijna świeca Caritas, która obok miejsca dla nieznanego przybysza jest symbolem dobra i miłości. Zarówno człowieka do człowieka, jak też Boga do ludzi. Bo świeca to także symbol ofiary, oczyszczenia, zmartwychwstania. Dlatego świecę palimy również w okresie świątecznym na cmentarzach, na grobach naszych bliskich. Czynimy to na znak miłości i łączności z tymi, co odeszli. Płomień świecy zresztą stanowi symbol życia wiecznego.

            Dochód z ofiar składanych przy nabywaniu świec przeznaczony będzie dla najuboższych seniorów naszej parafii.

2. Opłatki wigilijne

            Opłatek to forma chleba, którym na początku wieczerzy wigilijnej „łamią się” jej uczestnicy, wybaczając wzajemnie zaszłe urazy, składając serdeczne życzenia; a wszystko to dzieje się w odniesieniu do zbawczej tajemnicy Bożego Narodzenia. Ta piękna polska tradycja opłatkowa, choć nie wiadomo dokładnie kiedy się zrodziła, całą swoją wymową nawiązuje do słowiańskiej tradycji gościnnego chleba, a także do pierwszych wieków chrześcijańskich, w których sprawowana Najświętsza Ofiara nazywała się „łamaniem chleba”. „Łamanie się opłatkiem” przy wigilijnym stole, to jakby zapowiedź wejścia w głębię Tajemnicy Eucharystycznej na Pasterce i w czasie całych Świąt.

            Poświęcone opłatki (a nie kupione gdzieś w supermarkecie) są okazją do przypomnienia o błogosławieństwie przed posiłkiem oraz we wspólnocie parafialnej wspierającej ważne dzieła.

            W poświęcone opłatki można się zaopatrywać pod chórem w kościele u p. kościelnego i p. organisty. Dochód przeznaczony będzie dla tych panów za ich piękną całoroczną służbę w kościele.