Ogłoszenia – 20.12.2020 r.

IV Niedziele Adwentu

1.         W czwartek 24 grudnia w wigilię Bożego Narodzenia ostatnie roraty o godz. 6.30. Zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie rodziny, które w tym roku odprowadziły na cmentarz najbliższą osobę. W intencji zmarłych parafian w 2020 r. będzie odprawiona ta Msza św. Zanim usiądziemy przy wigilijnym stole spotkajmy się z nimi przy ołtarzu w kościele i następnie zapalmy świece na ich grobach.

2.         Prosimy o pielęgnowanie chrześcijańskich zwyczajów wieczerzy wigilijnej. Rozpocznijmy ja modlitwą, przełammy się poświęconym opłatkiem i śpiewajmy kolędy w gronie rodziny. Pamiętajmy o nieobecnych, samotnych i ubogich sąsiadach, dzieląc się z nimi dobrocią serca i składając im życzenia.

3.         W tym roku ze względów na obostrzenia sanitarnych, w naszym kościele będą dwie pasterki; o godz. 22.00 i 24.00. Na pasterce o godz. 22.00 będzie z nami Żywiecka Orkiestra Dęta, a o godz. 24.00 będzie zespół góralsko-folkowy „Takla Klepetnica” oraz zbójnicy. Szanując przepisy sanitarne i równocześnie pragnąc uczestniczyć w pasterce wybierzmy dogodną dla siebie godzinę. Składka na tace w czasie pasterki będzie przeznaczona na fundusz ratowania dzieci nienarodzonych.

4.         W czwartek, 24 grudnia swoje imieniny obchodzą nasi księża: ks. Adam Hopciaś, proboszcz parafii, oraz ks. Adam Domoń, kapela szpitala żywieckiego. Otoczmy ich naszą modlitewną pamięcią wypraszając dla nich dalsze łaski w służbie Chrystusowemu Kapłaństwu.     

5.         W piątek, 25 grudnia uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. jak w każdą niedzielę. Uroczyste nieszpory o godz. 17.30.

6.         W sobotę, 26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. jak w każdą niedziele. W tym dniu składka na tacę przeznaczona będzie na potrzeby Uniwersytetów katolickich.

7.         W przyszłą niedzielę, 27 grudnia święto Świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa. Na Msze św. zapraszamy całymi rodzinami. Będzie szczególne błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa za małżonków.

8.         Pod chórem można zaopatrzyć się w poświęcone opłatki na wieczerzę wigilijną. Prosimy o nabywanie opłatków u naszych panów: organisty i kościelnego. Bóg zapłać za składane im ofiary. Są one wyrazem naszej wdzięczności za ich troskę o piękno liturgii w kościele przez cały rok.

9.         Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można pobrać pod chórem. Prosimy też o przekazywanie naszego tygodnika „Królowanie” osobom starszym, samotnym i będącym na kwarantannie.

10.      Składamy gorące podziękowanie za dzisiejsza składkę inwestycyjną. Przeznaczamy ją na wsparcie dla najuboższych potrzebujących seniorów naszej parafii. Składamy podziękowanie wolontariuszom, darczyńcom sponsorom za pomoc zorganizowaniu paczek świątecznych dla ubogich z parafii.

11.      Zgodnie z zapowiedzią do każdej rodziny zostały dostarczone kartki z życzeniami świątecznymi i zaproszeniami na Msze kolędowe w intencji rodzin danych rejonów. W zakrystii księża przyjmują zaproszenia do indywidualnej kolędy w domach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.