Podsumowanie duszpasterskie parafii Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu za rok 2020

1. Ochrzczonych – 42 dzieci (26 dziewczynek, 16 chłopców).
2. Sakrament małżeństwa – 11 par.
3. Zmarłych – 54 osób (20 kobiet, 34 mężczyzn).
4. Chorzy – 108 osób co miesiąc ( I sobota miesiąca), posługa w szpitalu Żywiec, dwóch domach opieki -Domy Seniora (Nad Koszarawą i Żwirowa).
5. I Komunia św. – 84 dzieci.
6. Bierzmowanych – 42 osób.

7. Przy okazji kończącego się roku składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim moim współpracownikom: Ks. Maciejowi Stoły – wikariuszowi, Ks. Marcinowi Lisickiemu (był z nami do października br., obecnie jest wikariuszem w Łodygowicach Górnych), Ks. Adamowi Domoniowi – kapelanowi szpitala (jest z nami od listopada br.), Panu Krzysztofowi Marszałek -kościelnemu, Panu Łukaszowi Mieszczak – organiście, Panu Grzegorzowi Studenckiemu- organiście w kaplicy, Panu Aleksandrowi Gajzler – nadzwyczajnemu Szafarzowi Eucharystii, Panu Józefowi Łępa – gospodarzowi, Pani Karolinie Michulec – sprzątaczce, Pani Agacie Rzeszowskiej – dekoratorce Kościoła, Pani Marii Okrzesik – zakrystiance w kaplicy, Pani śp. Halinie Czerwińskiej – gospodyni na plebanii (zmarła 30 sierpnia br.) i obecnej gospodyni Pani Annie Czerwińskiej. W sposób szczególny dziękuję tym wszystkim Parafianom, którzy rozumieją co to znaczy troszczyć się o potrzeby parafii w której żyjemy.

Dziękuję za współpracę i życzliwość wielu Parafian, którzy bezinteresownie pomagają w różnych sprawach wykorzystując swoje talenty i umiejętności dla dobra całej naszej wspólnoty.

Bóg zapłać tym, którzy składają ofiary na tacę i indywidualnie, dzięki temu parafia funkcjonuje prawidłowo i mogą być wykonywane różne prace potrzebne naszej wspólnocie.

Dziękuję tym, którzy należą do wspólnot parafialnych i proszę innych do zaangażowania się na różnych płaszczyznach życia parafialnego.

Dziękuję tym, którzy przez cały rok w różny sposób włączali się w życie parafii. Liczę na dalszą współpracę i wzięcie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną. Bóg zapłać za prowadzenie strony parafialnej z czego mogą korzystać Parafianie.

Mam świadomość, że ważniejsze są sprawy duszpasterskie, aby parafia żyła i się rozwijała, dlatego będziemy kontynuować działania zmierzające do rozwoju duchowego naszej wspólnoty.

Dołóżmy starań, aby bardziej zaangażować się w duchowy rozwój parafii, szczególnie parafian starszych samotnych ubogich. Taka postawa, żywa pełna miłości wpłynie na jakość naszego życia.

8. W tym roku ze względów pandemii i ograniczeń ilości wiernych w kościele niewiele zostało zrealizowanych prac i planów poza drobnymi remontami.

9. Zamierzenia jak Bóg pozwoli na nowy rok:

– budowa ołtarza bocznego ku czci Miłosierdzia Bożego,
– przebudowę schodów w prezbiterium,
– remont zakrystii głównej i ministranckiej,
– budowę garaży dla księży.

Z pomocą Pana Boga i wiernych naszej parafii jest możliwe, że te zamierzenia zrealizujemy.

Na Nowy Rok 2021 składam Wam w imieniu swoim i księży najpiękniejsze życzenia. Niech Bóg udziela tego wszystkiego, co jest każdemu potrzebne do zbawienia. Wszystkim życzymy pełnego otwarcia się na łaskę Bożą i każdego dnia oddawania jakiejś cząstki czasu dla Boga. Niech Matka Bożą Pomocy Nieustającej prowadzi Was na spotkanie z Jezusem.

Z kapłańskim błogosławieństwem

ks. Adam Hopciaś – proboszcz