Podsumowanie roku w Kościele w Polsce

Pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na Kościół w Polsce. W kończącym się roku zmianie lub odwołaniu uległo wiele wcześniej zaplanowanych wydarzeń. Rok 2020 minął w Kościele pod znakiem 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II. 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, obchodzone mniej uroczyście niż to planowano, z powodu pandemii oraz reakcje Konferencji Episkopatu na bieżące wydarzenia w kraju, znalazły się w centrum wydarzeń kościelnych mijającego roku. Wiele wydarzeń zaplanowanych na rok 2020 musiało być przesuniętych bądź odwołanych z powodu epidemii koronawirusa, np. beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego. Zamiast tego zainicjowanych zostało w diecezjach wiele akcji modlitewnych i pomocowych wobec osób dotkniętych pandemią.

W mijającym roku odbyły się również – choć w ograniczonym zakresie – obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Z kolei w ostatnich dniach Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP odniósł się do ważnej społecznie kwestii szczepionek przeciwko Covid-19.

Nadzieje na rok 2021 związane są przede wszystkim z powrotem do normalności, do duszpasterstwa bezpośredniego, a nie tylko internetowego. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że w roku 2021 odbędzie się odwołana wcześniej beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego. Niewykluczone, że podczas tej samej uroczystości na ołtarze wyniesiona zostanie również matka Róża Czacka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Jasna Góra ani na chwilę nie została zamknięta dla pielgrzymów

Miliony duchowych pielgrzymów, stworzenie niezwykłej wspólnoty serc i ochronienie tego co dla Jasnej Góry najważniejsze, czyli miłości do Eucharystii, Matki Najświętszej i bliskości, zwłaszcza Polaków, z tym świętym miejscem – to zdaniem paulinów najkrótsze podsumowanie minionego roku w częstochowskim sanktuarium.