Z ŻYCIEA KOŚCIOŁA W ŚWIECIE

W roku oddalenia, bliskość Papieża

W 2020 r., bez podróży apostolskich i przy niewielkiej liczbie audiencji ogólnych z uczestnictwem wiernych, Franciszek towarzyszył wielu wierzącym i niewierzącym z całego świata Mszą w kaplicy Domu św. Marty. Symbolicznym wydarzeniem minionego roku, w pamięci wszystkich, pozostało wydarzenie z 27 marca, czyli Statio Orbis, błaganie Boga o interwencję i pomoc ludzkości dotkniętej pandemią: sam Franciszek, w deszczu, na pustym jak nigdy dotąd placu św. Piotra i jednocześnie nigdy tak pełnym, dzięki milionom ludzi połączonych poprzez światową sieć telewizyjną, aby modlić się w ciszy. Papież, który powoli wchodzi szerokimi schodami, aby dojść do przedsionka Bazyliki i przypomina nam, że wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi oraz nie możemy uratować się sami; Papież, który całuje stopy krucyfiksu św. Marcelego, niesionego w procesji przez Rzymian, aby pokonać epidemię dżumy; Papież, który błogosławi miasto i świat Najświętszym Sakramentem, a w tle słychać syreny w sparaliżowanym przez lockdown Rzymie.

Ale było jeszcze jedno codzienne wydarzenie, mniej uderzające i jeszcze ważniejsze, które pozwoliło Franciszkowi towarzyszyć milionom ludzi na całym świecie w pierwszej części tego roku 2020, w czasach strachu i zagubienia. Była to codzienna Msza odprawiana w kaplicy Domu św. Marty o 7 rano: przez trzy miesiące Następca Piotra pukał cicho do drzwi naszych domów.,




Papież apeluje o pomoc dla Chorwacji

W Chorwacji było silne trzęsienie ziemi w skali 6,2 w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się w okolicy miasta Petrinja, około 50 km od stolicy kraju. Ziemia drżała także w okolicy Sisak, Gliny oraz Lekenika, a echo wstrząsów dotarło do Zagrzebia oraz Vielikej Goricy.    


Apel Papieża Franciszka

„Wyrażam swoją bliskość z rannymi oraz z tymi, którzy zostali dotknięci trzęsieniem ziemi. Modlę się szczególnie za tych, którzy stracili życie i za ich rodziny. Wyrażam pragnienie, aby władze kraju, przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej, mogły jak najszybciej złagodzić cierpienia tego drogiego ludu.”