Z ŻYCIA KOŚCIOŁA W ŚWIECIE

Franciszek pozdrowił „Orszak Trzech Króli”

Po modlitwie „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty pozdrowił uczestników „Orszaku Trzech Króli” w Polsce i za granicą a także dzieci zaangażowane w dzieło wspierania misji.

Dziękuję każdemu dziecku za udział w święcie Trzech Króli i zachęcam, aby byli radosnymi świadkami Jezusa, zawsze starając się wnosić braterstwo pośród swoich rówieśników.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy łączą się z nami za pomocą środków przekazu. Szczególne podziękowania kieruję do fundacji Orszak Trzech Króli, która mimo pandemii zorganizowała w wielu miastach i wsiach Polski oraz w innych państwach wydarzenia ewangelizacyjne i solidarnościowe.