Niedziela Słowa Bożego

24 stycznia 2021 r.

            Papież Franciszek Litem Apostolskim w formie Motu proprio „Aperuit illis” w 2020 r. ustanowił III Niedzielę Zwykłą – Niedzielą Słowa Bożego.

            Bez Boga, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania.

            Biblia nie jest zbiorem przekazów czy też kronik historycznych, ale jest całkowicie poświęcona integralnemu zbawieniu człowieka. Aby osiągnąć ten zbawczy cel, Pismo Święte pod działaniem Ducha Świętego przekształca słowo człowieka, zapisane na sposób ludzki, w Słowo Boże. Rola Ducha Świętego w Piśmie Świętym jest fundamentalna.

            Działanie Ducha Świętego dotyczy nie tylko procesu formowania się Pisma Świętego, ale także wpływa na tych, którzy słuchają Bożego Słowa. Konieczne jest zatem zaufanie działaniu Ducha Świętego, który nadal realizuje swoją szczególną formę natchnienia, gdy Kościół naucza Pisma Świętego, a Magisterium wyjaśnia je w sposób autentyczny.

            Pismo Święte spełnia swoje prorocze działanie przede wszystkim w stosunku do tych, którzy go słuchają. Sprawia, iż odczuwają jednocześnie słodycz i gorycz. Słodycz Słowa Bożego zachęca nas do dzielenia się Nim z tymi, których spotykamy w naszym życiu, aby wyrazić pewność zawartej w Nim nadziei. Z kolei gorycz jest często oferowana, aby sprawdzić, jak trudno jest nam żyć w sposób spójny ze Słowem lub doświadczyć Jego odrzucenia, gdy uważa się, iż nie nadaje.

            Słowo Boże nieustannie przypomina nam o miłosiernej miłości Ojca, który prosi swoje dzieci, aby żyły w miłości. Życie Jezusa jest pełnym i doskonałym wyrazem tej Boskiej miłości, która niczego nie zatrzymuje dla siebie, ale ofiarowuje się każdemu bezgranicznie. Otwiera nam oczy wskazując jednocześnie na solidarność z innymi.
TYDZIEŃ SŁOWA BOŻEGO W PARAFII

Po co jest Tydzień Słowa Bożego w parafii?

            Ustanowienie Niedzieli Słowa przez papieża Franciszka była odpowiedzią na prośby skierowane do niego od wielu środowisk kościelnych, Zdaniem Ojca Świętego, znajomość Biblii nie może być jakby zarezerwowana dla nielicznej grupy, np. osób duchownych. „Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej słowie. Często pojawiają się tendencje, które starają się monopolizować święte teksty, przypisując je do pewnych kręgów i wybranych grup. Biblia jest Księgą Ludu Pana, który w słuchaniu Jego głosu przechodzi od rozproszenia i podziału do jedności. Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem.

            Wychodząc naprzeciwko papieskim oczekiwaniom my kapłani z parafii Sporysz zachęcamy do codziennego czytania Biblii, jak to z pewnością czyni jeden z naszych parafian. Pomocą dla wszystkich będą przygotowane broszury „Jak czytać Pismo Święte? Plan czytania.” Również od poniedziałku do soboty w ramach wieczornych Mszy św. będzie dzielenie się Słowem Bożym i medytacje biblijne. W tym roku medytacje będą dotyczyć tematu: Eucharystia jako uczta.

            Plan spotkań:

Poniedziałek, 25 stycznia –  Uczta w domu celnika Mateusza (Mt 9,9-13)
Wtorek,           26 stycznia –  Uczta w domu Szymona faryzeusza (Łk 7,36-50)
Środa,             27 stycznia –  Uczta u przywódcy faryzeuszów – cz. 1 (Łk 14 ,1-6)
Czwartek,       28 stycznia –  Uczta u przywódcy faryzeuszów – cz. 2 (Łk 14,7-14)
Piątek,            29 stycznia –  Uczta w domu Zacheusza (Łk 19,1-10)
Sobota,          30 stycznia –  Uczta u przyjaciół Jezusa w Betanii (J  12,1-11).