TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

            Tegoroczny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu przebiegał będzie pod hasłem: Trzeźwością pokonywać kryzys. Poprzez wspólną modlitwę i refleksję wynagradzajmy Bogu za swoje grzechy, za grzechy naszych braci i sióstr, szczególnie za pijaństwo, rozwiązłość i za wszelkie zgorszenia. Jest to szczególny czas, w którym przypominamy sobie, jak wiele trzeba jeszcze zrobić, aby Polska była trzeźwa.

            Zapraszamy do podejmowania na czas Wielkiego Postu abstynenckich i trzeźwościowych zobowiązań, które staną się dla innych świadectwem, że życie bez alkoholu może być radosne i pełne. 

            W Kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest wystawiona Księga Postanowień Abstynenckich naszej parafii. Zachęcamy do podjęcia trudu walki o trzeźwość drugiego człowieka przez modlitwę i dobrowolną ofiarę rezygnacji z napojów alkoholowych na czas Wielkiego Postu. 2021 r.


Modlitwa do św. Maksymiliana Marii Kolbego
Patrona Ruchu Trzeźwości w Polsce

            Święty Maksymilianie, który tyle razy przypominałeś, że szatan przy pomocy alkoholu zabiera Chrystusowi wiele dusz nieśmiertelnych, miej nas w swojej opiece. Poświęcając się dla drugiego człowieka, pokazałeś jak wielką wartość ma życie ludzkie. Ciebie więc Kościół w Polsce chce uznawać za Patrona Trzeźwości. Wyjednaj, prosimy, moc naszemu katolickiemu narodowi, który Maryi Jasnogórskiej uroczyście ślubował walkę z pijaństwem. Pomóż nam skutecznie zachęcać bliźnich do życia w trzeźwości. Amen.

Tak diabeł pokonał człowieka przez alkohol