II Niedziela Wielkiego Postu

Modlitwa wielkopostna

1. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:

Piątek          godz.16.00 – dla dzieci i starszych

                    godz.18.30 – dla młodzieży i dorosłych

Niedziela     godz.12.00 – dla zapracowanych

2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Niedziela     godz.17.15

3. Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie godz.  6.10

Niedziela    godz.17.00


Jałmużna postna

1. Pomoc dla 7-letniemu Karolkowi Włoczek ze Sporysza.

Na leczenie I turnusy rehabilitacyjne, (Puszki pod chórem) Do tej pory przekazaliśmy 5 tyś. zł.


2. Dokończmy dzieło Ks. Andrzeja Urbańskiego!

15 marca minie 2 lata od śmierci Ks. Andrzeja Urbańskiego, który jako misjonarz w Afryce w Tanzanii podjął staraniem o budowę małego kościółka w miejscowości SADANI. Niestety jego nagła śmierć powoduje, zatrzymanie prac z wielu powodów, min. braku środków. Dlatego dziękując za Jego życie i kapłaństwo – postawmy żywy pomnik ks. Andrzejowi, kończąc budowę kościółka w Sadani. Dziś już wiemy, że będzie pod wezwaniem św. Andrzeja.

Jak można pomóc?
1. Za pośrednictwem ks. proboszcze Adama Hopciasia można przekazywać dobrowolne ofiary.
2. Wpłata na konto:
TOWARZYSTWO BOSKIEGO ZBAWICIELA. DOM ZAKONNY
67 1140 2004 0000 3802 7861 1089
z dopiskiem – kościół w AFRYCE


Rekolekcje już za trzy tygodnie (od 21marca 2021 r.)!!!

Modlitwa o dobre owoce rekolekcji

Dobry i Miłosierny Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo
na dobre i owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych.
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni.
Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy;
„odnów w nas Twoje oblicze i Twego Ducha”.
Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu.
Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie,
ale i wszystkich naszych braci i sióstr
żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.
Duchu Święty Boże, pomagaj ojca rekolekcjonistę,
oraz wszystkim zaangażowanym,
aby przez rekolekcje i spowiedź świętą
zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem.
Matko Pomocy Nieustającej wraz w wszystkimi naszymi patronami
wspieraj nas swoim wstawiennictwem w drodze do Jezusa jedynego Pana i Zbawcy.

Amen