WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE

Po co rekolekcje?

Wielki Post to czas, w którym w naszych parafiach przeżywamy rekolekcje. Kanon 770 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi: „Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami

Słowo rekolekcje wzięło się ono z języka łacińskiego: od re-colligo oznaczającego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać”. Chodzi więc o powrót do czegoś, powtórne rozważenie, zajęcie się czymś jeszcze raz. Czym? Naszym życiem.
W codziennym zabieganiu rzadko mamy czas, by się nad czymś głębiej zastanowić. W życie (także duchowe) wkradają się pewnego rodzaju automatyzmy. Z jednej strony ułatwiają nam one życie (bo przecież trudno codziennie, podejmując modlitwę, zadawać sobie pytanie: po co w ogóle się modlę), z drugiej jednak strony automatyzmy te mogą powodować spłycenie rozumienia treści religijnych, gdyż wiele rzeczy robimy bezmyślnie. Nie zastanawiając się głębiej nad prawdami naszej wiary i przyjmując je mechanicznie „bo wszyscy tak wierzą i wszyscy tak robią”, ryzykujemy, że w momencie próby nie będziemy w stanie swojej wiary obronić. Mówiąc obrazowo: z naszą religijnością jest tak, jak z meblami – z czasem pokrywają się coraz grubszą warstwą kurzu. Jeśli tego kurzu nie będziemy przynajmniej raz na jakiś czas ścierać, z czasem nie będziemy mogli rozpoznać nie tylko koloru, ale nawet kształtu. Tak samo jest z wiarą – jeśli nie będzie co jakiś czas „odkurzana”, po pewnym czasie stanie się szara i bezkształtna.
Rekolekcje to „ćwiczenia”, a ćwiczenia są nierozerwalnie związane z czynem. Rekolekcje więc to także czas praktykowania miłości bliźniego. Wejście w siebie musi łączyć się z realizacją tego przykazania np. poprzez pojednanie w rodzinie, małżeństwie, z sąsiadami, kolegami w zakładzie pracy. Trzeba wygospodarować ten czas, aby „ponownie zająć się” (re-colo!) swoją rodziną, „podarować sobie” czas nie tylko na wysłuchanie nauk, ale na praktyczne „ćwiczenia” w miłości.
I na koniec rzecz bardzo ważna: rekolekcje to także czas, by „odzyskać” czystość duszy w sakramencie pojednania. Dobrze wiedzą o tym proboszczowie, skoro na ten właśnie czas zapraszają tylu spowiedników. Warto się do tej rekolekcyjnej spowiedzi dobrze przygotować przez dobry szczegółowy rachunek sumienia, zadośćuczynienie i pojednanie się z tymi, których przez moje grzechy skrzywdziłem oraz mocne postanowienie poprawy.

Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Wykorzystaj je dobrze, aby „ochłonąć” „pozbierać się” i „odzyskać” to, co w codziennym zabieganiu zgubiliśmy.

Apel do parafian!!!

 Drodzy parafianie życie jest bezcenną wartością, zdrowie jest darem, który trzeba szanować. W związku z dużą falą zachorowań apeluje o rozwagę i roztropność. Rekolekcje można też przeżyć samemu w domu. Nauki o. Józefa będziemy drukować na łamach „Królowania”.

Ks. Adam Hopciaś


PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
„Serce Ojca – św. Józef wzorem dla nas i naszych rodzin”

21-24 marca 2021r.

NIEDZIELA – 21.03. 2021 r.

  6.30 – Msza św. z nauką ogólną

  8.00 – Msza św. z nauką ogólną

  9.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży

11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci starszych z rodzicami

17:15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

PONIEDZIAŁEK – 22.03.2021 r.

  6.30 – Msza św. z nauką ogólną

  8.00 – Adoracja i okazja do spowiedzi

  9.00 – Msza św. z nauką ogólną dla starszych

17.00 – Adoracja i okazja do spowiedzi

18.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich (dorośli, młodzież)

WTOREK – 23.03.2021 r.

  6.30 – Msza św. z nauką ogólną

  8.00 – Adoracja i okazja do spowiedzi

  9.00 – Msza św. z nauką ogólną dla starszych

17.00 – Adoracja i okazja do spowiedzi

18.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich (dorośli, młodzież)

ŚRODA – 24.03. 2021 r.

  6.30 – Msza św. z nauką ogólną

  8.00 – Adoracja oraz spowiedzi dla starszych i chorych

  9.00 – Msza św. z nauką ogólną dla starszych, chorych i z z sakramentem Namaszczenia Chorych

15.00 – Adoracja i spowiedzi dla dzieci i młodzieży

16.00 – Msza św. z nauką ogólną dla dzieci i młodzieży

17.00 – Adoracja i do spowiedzi wszystkich

18.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich na zakończenie rekolekcji

Rekolekcje poprowadzi o. Józef Kachel z Zakonu Bernardynów w Rzeszowie. Ofiary składane na tacę w środę (24.03.2021 r.) będą przeznaczone na pracę misyjna Ojców Bernardynów.

Modlitwa o dobre owoce rekolekcji

Dobry i Miłosierny Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo
na dobre i owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych.
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni.
Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy;
„odnów w nas Twoje oblicze i Twego Ducha”.
Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu.
Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie,
ale i wszystkich naszych braci i sióstr
żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.
Duchu Święty Boże, pomagaj ojca rekolekcjonistę,
oraz  wszystkim zaangażowanym,
aby przez rekolekcje i spowiedź świętą
zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem.
Matko Pomocy Nieustającej wraz ze św. Józefem  patronem tegorocznych rekolekcji
wspieraj nas w drodze do Jezusa jedynego Pana i Zbawcy.
Amen