Z ŻYCIA KOŚCIOŁA PARAFII

Nabożeństwa wielkopostne

1. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:

Piątek          godz.16.00 – dla dzieci i starszych
                    godz.18.30 – dla młodzieży i dorosłych
Niedziela     godz.12.00 – dla zapracowanych

2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Niedziela     godz.17.15

3. Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie godz.  6.10
Niedziela    godz.17.00


Jałmużna wielkopostna

1. Pomoc dla 7-letniemu Karolkowi Włoczek ze Sporysza. (do puszek pod chórem)

2. Dokończmy dzieło Ks. Andrzeja Urbańskiego! ( indywidualnie do ks. proboszcza)


Dzień Świętości Życia i Narodowy Dzień Życia

Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje – tak w całym kraju obchodzony będzie 25 marca 2021 r. Dzień Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Kościoła. Dzień wcześniej przypada Narodowy Dzień Życia, który ma charakter państwowy. W wielu Kościołach będą odprawiane Msze św. i składane deklaracje Adopcji Dziecka Poczętego

            Św. Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae”: „zaproponował (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia”, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła dzień 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dniem Świętości Życia.
Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji a także podkreślenie, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja. To również okazja, aby złożyć dziękczynienie Bogu i ofiarować naszą modlitwę w intencji dzieci, które jeszcze się nie narodziły, a ich życiu zagraża niebezpieczeństwo.
            Trzeba, aby Dzień ten był obchodzony w naszej parafii jak to tradycja wieloletnia nakazuje. Każdy człowiek może przeżywać radości z narodzin swojego życia jak i nowego życia, może nauczyć się poszanowania i woli obrony każdego ludzkiego istnienia, troski o cierpiącego i potrzebującego, bliskości z człowiekiem starym i umierającym.
Serdecznie zapraszam wszystkich parafian w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dzieła Duchowej Adopcji można dokonać na Mszy św. o godz. 6.30 i 18.00. lub też przez starszych, chorych, na kwarantannie dokonać aktu zawierzenia a deklaracje przy okazji przynieść do zakrystii Deklaracje są na stoliku.


Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą, którą może podjąć każdy człowiek w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone, a którego imię jest znane tylko Bogu. Modlitwa ta trwa 9 miesięcy, a więc tyle ile trwa okres prenatalnego życia człowieka w łonie matki. Włączyć się w nią można poprzez deklarację, w której osoba zobowiązuje się odmawiać codziennie specjalną modlitwę wstawienniczą w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną tajemnicę różańca. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
Modlitwa codzienna.:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po Urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.