Z ŻYCIA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

Kościół nie może błogosławić związków osób tej samej płci.

 „Kościół nie ma ani nie może mieć władzy błogosławienia związków osób tej samej płci” – stwierdza Kongregacja Nauki Wiary. Nie jest dozwolone udzielanie błogosławieństwa związkom, także stałym związkom partnerskim, które zakładają praktykowanie seksualności poza małżeństwem (czyli poza nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, który sam w sobie jest otwarty na przekazywanie życia), jak to ma miejsce w przypadku związków między osobami tej samej płci” Odmowa błogosławieństwa par homoseksualnych nie jest przejawem dyskryminacji lecz przypomnieniem prawdy obrządku liturgicznego i tego, co głęboko odpowiada istocie sakramentaliów, tak jak je rozumie Kościół.