PODZIĘKOWANIA

Dar jałmużny postnej dla „Karolka”

W imieniu Karolka i jego rodziców Bernadety i Łukasza Włoczek składamy ludziom dobrego i wrażliwego serca podziękowania za ofiarę 11 tyś zł, która została złożona w kościele Chrystusa króla w Żywcu Sporyszu do skarbon w czasie Wielkiego Postu. Karolek objęty jest opieką wielu poradni: laryngologicznej, rehabilitacyjnej, endokrynologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, immunologicznej i genetycznej. Musi mieć również zapewnione zajęcia z logopedą, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem i psychologiem. Wasz dar serca pomoże w realizacji terapii Karolka.
Dokończymy dzieło śp. ks. Andrzeja Urbańskiego w Tanzanii

Wielki misjonarz Afryki, ks. Andrzej Urbański, Salwatorianin, pochodzący z Leśnej prze kilkadziesiąt lat pracował na misjach w Tanzanii (Manderz, Morongoro, Sadanii). Wybudował wiele kościółków dla tamtejszej ludności, dzięki pomocy przyjaciół z Żywca i całego świata. Ostatnie niedokończone dzieło to kaplica św. Andrzeja w Sadanii. Nagła śmierć (15.03.2019 r.) przerwała to Boże dzieło. Parafia Chrystusa Króla z proboszczem ks. Adamem i przyjaciółmi postanowili wesprzeć to dzieło. W imieniu następcy ks. Andrzeja, salwatorianina z Tanzanii ks. Emanuela składamy podziękowania za dar serca w kwocie 10 tyś zł.
Udział w rekolekcjach wielkopostnych

Na ręce o. Józefa Kachla, z Zakonu Bernardynów, tegorocznego rekolekcjonisty podziękowania wszystkim uczestnikom za udział, który w dobie pandemii jest szczególnym znakiem zaufania Bogu i znakiem odwagi w drodze do doskonałości. Bóg zapłać za złożone dary na tace, które zostały przekazane przez o. Józefa na Bernardyńskie dzieła misyjne.
Plenerowa Droga Krzyżowa na Duży Grojec 30.03.2021r.

Ok. 80 osób brało udział w tegorocznej plenerowej Drodze Krzyżowej na Duży Grojec. Na ręce ks. wikariusza Macieja Stoły podziękowania za udział, przygotowanie rozważań i niesienie krzyża. Droga krzyżowa tzw, sporyska ma już bardzo długą tradycje i wpisuje się duszpasterskie zaangażowanie wielu parafian ale i gości z innych parafii.