Z ŻYCIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

Zobaczyć niebo w oczach dziecka

Jednym z najbardziej palących problemów u progu XXI wieku jest trudna sytuacja ludności w Afryce. 26 mln dzieci głoduje, mieszka w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Są też dzieci i dorośli dotknięci innym doświadczeniem bólu, są niewidomi.  Wśród najbiedniejszych krajów tego kontynentu jest Rwanda, Tanzania.
W kraju, gdzie obok siebie mieszkają nadzieja i rozpacz.
Pomagając wspieramy misje i misjonarzy w dziele ewangelizacji Afryki, a sami stajemy się świadomymi świadkami Chrystusa. Doświadczenie miłości Boga budowane jest na doświadczeniu miłości ludzkiej, jak mówi ks. Jan Twardowski: „Bóg kocha nas przez ludzi”.
Otwórzmy nasze serca na los głodnych i ociemniałych dzieci i włączmy się do akcji pomocy.

„…Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Dobrowolne ofiary można składać do skarbon w kościele.

Ks. Adam Hopciaś proboszcz


Nasza miłość do Matki Bożej (świadectwo parafian)

Podarunek Matki Boskij

            Kiedy Matulecka Bosko była juz w niebie to natura nie dawała ij spokoja. Co kwila zaziyrała na ziym, bo kciała wiedziej co ta ludzie porobiajom. Nojbarzyj lezoł Ij na sercu tyn pieterny babski zywot. Wiedziała Una ze kiej sie dziywce na świat rodzito siedym chorow janielskich krzicy, bo sie rodzi na ciyrpiyni. Patrzała tez pomiyndzy nase gronicki kany to wioski przycupniynte łod wiek wiekow. Jaze Ij na serdusko kapało kie widziała jak sie baby spinajom do gro­nia z kopackom nabo grabiami, a na plecak cy przed sobom w łodziywacce dźwigajom dziecko. Mogła im ino posyłaj wiaterek coby ik ze słonego potu łosusyj. Dopatrzała roz na pasionku pastyrke co sie stale modliła nabo śpiywała nabozne pieśni. Dziywce było juz podlotkiym, piykne na gymbie, warkocki stale nosiło w korone na głowie łupiynte. Cuz z tego kie na spodnicy łata na łacie, jakla łobleziono a na nogak chłodoki. Nieroz krzicała przy tym modlyniu i pytała Matki Boskij coby ij tyn zywot łodmiyniła. Zdawało ij sie ze na takij łobstrzympionej dziywce zodyn kawaler loka nie zawiesi. Jaze sie dockała zmiłowanio boskigo. Jednej niedziele kie sie przi krowak modliła „ło zyci” przisła ku nij Matka Bosko. Słonecko miało juz zachłodzij, jesce łostatni pro­miynie ślizgały sie po smreckak. Po nik to zesła Matka Bosko na ziym niedaleko pastyrki i przemowiła słodkim jak miod głosym: ~,,Skoro tak straśnie prosis 😮 powiydz cego byś nojbardzyj kciała?” Biydne dziywce tak sie zlynkło, ze ni mogło pary puścij z gymby. Nie wiedziała co mo powiedziej, ło co prosij. A ze głowe miała spusco nom to łocy ij padły na połotanom spodnice. Stropiła sie straśnie i cichuśko wyseptała: – „Ło rety! Jo przed Matulkom Boskom w takij spodnicy! Przeciyz to „zgarda”. I łozkrzicała sie w głos. Wtyncos Matka Bosko iozłozyła na całom syrokoś rynce, na wsyćkie kwiotki z pasionka przisły ku nij. Pastyrce jaze łocy wysły na wiyrk kie spostrzegła ze Matulka trzimo kowołek materie w kwiotecki. Podała go pastyrce i jesce roz łozłozyła rynce po drugi kawołek. – Tela wystarcy – powiedziała. Dwa bryty jes doś na spodnice. Na kozdo mozes chłodzij byle jako. Łod świynta bydzies miej spodnice jak sie patrzy. Dała pastyrce drugi bryt a ta rympnyła na kolana. Kie podniesła głowe nikogo przi nij nie było, ino przyciskała do piersi materie na nowom spodnice. Łod tego casu gorolki żywiecki taki spodnice łod świynta majom. Kwascom sie nimi, ino na wielgi świynta i łurocystości łoblykajom. Nima w tym zodnej dziwoty, skoro sama Matka Bosko taki podarunek im dała.


Modlyni przy kaplicce

Matulecko Bosko
Pokornie Cie prosym
Miyj na mnie bocyni
Bo nature przekornom
Kciałabyk łodmiynić
Niy potraflym tflerdzić
Ze corne jes biołe
Bo jo przecies przesła
Twardom zycio skołe
Łocios psujom sie łocy
Co trzeba to widze
Cygajstfym – na moi dusu
Łot mała sie brzydze
Na świat teros przewrotny
Z pokory sie śmieje
Niy straśnie pojmujym
Cymu tak sie dzieje
Przeca nase zyci
To jes łoka mgniyni

Przelatuje i nawyki
Trzeba przeciys zmiynić
Nic cłowiek ze sobom
Niy weźnie W zaświaty
Tam to sie niy licy
Cy byłeś bogaty
Świat cie sanował
Miołeś powodzyni…
To marności tego swiata
Kcym ik wykorzynić
Bo niy tym co trzeba
Stalek sie tropiła
Teros Bogu dziynkujym
Zek sie przebudziła
Prosym Cie Matulecko
Jino ło wytrwani
Na Syna Tfwojigo
Zaś ło smiłowani…

Waleria Prochownik