Po co nam bierzmowanie w parafii?

„A pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem“ (J 14, 26).

„On w was będzie i On was doprowadzi do całej prawdy” (J 16, 13).

 

 

 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar i umacnia go aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.  

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

   • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego, 
   • nałożenie ręki biskupa na jego głowę, 
   • słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony.
Aby godnie przyjąć ten sakrament, należy być:

   • w stanie łaski uświęcającej
   • odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych 

Skutki bierzmowania są następujące:

   • udoskonala łaskę chrztu,
   • głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
   • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
   • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
   • udoskonala naszą więź z Kościołem,
   • umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Bierzmowanie w parafii w Żywcu Sporyszu 4 września 2021 r.
Sakramentu bierzmowania udzieli młodzieży z kl. I szkół średnich bp. Piotr Greger.