PATRON TYGODNIA

Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela – 24 czerwca

Życiorys i ciekawostki

Życiorys jego jest bogaty w niesamowite wydarzenia, mające duże znaczenie dla Kościoła Katolickiego i prawosławnego. Jan Chrzciciel, patron wielu państw i miast, urodził się w wiosce Ain Karim. Pół roku starszy od Jezusa z Nazaretu- Jan, po śmierci rodziców, zdecydował się na życie jako pustelnik. Kiedy skończył 30 lat, wkroczył w wiek, który prawnie umożliwiał mu publiczne występowanie i nauczanie. Jan Chrzciciel mówił o nadejściu Mesjasza i konieczności wewnętrznego przeobrażenia poprzez modlitwę i pokutę. Wzywał do nawrócenia i aby przygotować do tego innych, udzielał chrztu w Jordanie. Ochrzczenie samego Jezusa było przełomowym wydarzeniem w życiu proroka, zaczęły spełniać się jego przeczucia dotyczące przyszłości. Jan Chrzciciel został skazany na śmierć. Odważył się wprost zarzucić królowi Herodowi, że żyje z żoną brata, krytykując niemoralne małżeństwo. W wyniku spisku żony Heroda, Jan został ścięty. Męczeńska śmierć syna Zachariasza miała miejsce około 32 r. n.e.

Jest patronem wielu państw i miast oraz setek parafii na całym świecie. Jego opiece powierzyli się też joannici, dziewice, pasterze, kowale, krawcy, kuśnierze, rymarze i niezamężne matki. Życie pełne wielkiej świętości, pokuty i ascezy sprawia, że możemy powiedzieć: Jan Chrzciciel- patron mnichów i abstynentów.