Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski Synteza

Poświęcenie Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
11 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, biskupi sprawowali Mszę św., podczas której ponowili Akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Przygotowania do wizyty “ad limina”
Wizyta „ad limina Apostolorum”, odbędzie w czterech grupach, przez cztery kolejne tygodnie października br. Każda z grup na zakończenie pobytu spotka się z papieżem Franciszkiem. Wydarzenia takie odbywają się w odstępach 5-letnich, a tym razem do wizyty dojdzie po 7 latach.

Synod biskupów
Jednym z tematów obrad był zapowiedziany przez Franciszka synod biskupów z całego świata, który rozpocznie prace w październiku, a którego nowością jest podzielenie go na kilka etapów. Będzie najpierw odbywał się w każdej diecezji, w każdym kraju, na każdym kontynencie. Następnie zebrane zostaną wyniki pracy w diecezjach. Kolejnym etapem będą zebrania kontynentalne, które odbędą się jesienią 2022 r.

Przed beatyfikacją
Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej odbędzie się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Formacja kapłańska
Powstał dokument dotyczący formacji kapłańskiej „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, który został już zatwierdzony w Watykanie. Wejdzie on w życie 1 października br. Dokument reguluje m.in. takie kwestie jak kryteria przyjęcia do seminarium, etapy formacji przyszłych kapłanów, kryteria udzielenia święceń oraz zasady stałej formacji księży.

Religia lub etyka – obowiązkowa
Biskupi stoją na stanowisku, że należy wprowadzić obowiązek, aby każdy uczeń uczestniczył w lekcjach religii bądź etyki.  Każdy uczeń będzie mógł wybrać religię czy etykę. Chodzi o to, żeby nie było dotychczas funkcjonującego zapisu, który mówi, że uczeń może nie wybrać żadnego z tych przedmiotów.

Wobec apostazji
Kodeks Prawa Kanonicznego mówi o wystąpieniu z Kościoła i przywróceniu do Kościoła w aspekcie herezji czy schizmy. Akt apostazji wiąże się z pełnoletnością, bowiem osoby takie zaciągają karę ekskomuniki, która dotyczy jedynie osób pełnoletnich. Rodzice, którzy decydują się na wystąpienie z Kościoła, mogą decydować najwyżej o udziale swoich dzieci w lekcji religii czy praktykowaniu sakramentów. Zatem Kościół może jedynie przyjmować do wiadomości ich decyzje, dotykające ich dzieci, osób małoletnich.

Wybory do gremiów KEP
Biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych KEP. Powołano m.in. dwóch członków Rady Stałej KEP, którymi zostali abp Tadeusz Wojda i bp Andrzej Czaja. Przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa KEP został bp Andrzej Czaja, przewodniczącym Rady ds. Ekumenizmu został bp Jacek Jezierski, przewodniczącym Rady ds. Społecznych został bp Marian Florczyk a Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – bp Piotr Greger. Marta Titaniec  została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski na stanowisku prezesa zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP. Decyzja podjęta podczas zebrania plenarnego KEP potwierdza wybór Rady Fundacji z 6 maja br. Fundacja jest dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła.